RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitava


Mon Blan /FR/ (4807m) i Grand Paradizo /IT/ (4061m)
07 - 17. septembar 2017.

М О Н   Б Л А Н   /Француска/

Успон на највиши врх Италије (ГРАНД ПАРАДИЗО, 4061 м) и највиши врх Француске (МОН БЛАН, 4807 м)
07.09 - 17.09.2017г.

Вођа пута Владислав Матковић 063/329-450; v.matkovic@itnms.ac.rs

    

ПЛАН АКЦИЈЕ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ---->ОВДЕ

ПРИЈАВУ ЗА МОН БЛАН ПРЕУЗЕТИ ---->ОВДЕ