RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitava


Niske Tatre /SVK/ Ski centar Jasna
14 - 18. februar 2018.

NISKE TATRE JASNA

skijanje
14 - 18.02.2018г.

Vođa puta Bobiša Marinović 069/22 17 117; bobisamail@gmail.comPLAN АКCIJE MOŽETE POGLEDATI ---->OVDE