RSS vesti






Web prijatelji:





 Početna strana
Strana se učitava


Prenj /BIH/ Zelena Glava (2155m), Otiš (2097m), via ferrata Osobac (2024m)
01 - 03. jun 2018.


PLANINARSKI SPORTSKI KLUB POBEDA

ORGANIZUJE AKCIJU

PRENJ

Zelena Glava (2155m), Otiš (2097m), via ferrata Osobac (2024m)
01 - 03.06.2018 god.

Vođa puta Bobiša Marinović 069/22 17 117; bobisamail@gmail.com

    

PLAN АКCIJE MOŽETE POGLEDATI ---->OVDE