RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitava


Ram - Srebrno jezero /PT/
09. septembar 2018.
Р А М - С Р Е Б Р Н О Ј Е З Е Р О

Недеља, 09. 09. 2018.

Једнодневни излет


Програм: Полазак из Беогада (Скерлићева улица) у 07,30 сати.
По доласку у Рам, обићи ћемо тврђаву, а потом пешачити обалом низ Дунав 10км. до села Затоње.
Од села Затоње, прећи ћемо аутобусом до Сребрног језера, где ћемо се задржати oкo 2-3 сата
Ко не жели да пешачи може да проведе цео дан на Сребрном језеру (аутобус иде преко Сребрног језера и села Затоње опет до Сребрног језера).
Недалеко од Рама, посетићемо римски локалитет (остаци града) Каструм Ледерата.

Храна из ранца.

Долазак у Београд око 21,оо сат.

Aко нас буде 40 учесника и више, цена превоза ће бити 1.000,оо динара,
а ако нас буде мање, биће 1. 200,оо.

Са собом обавезно понети здравствену и планинарску књижицу са плаћеноm чланаринom за 2018. годину.Слике: