RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitava


Rila /BG/ - Musala (2925 m)
21 - 23. decembar 2018.PLANINARSKI SPORTSKI KLUB POBEDA

ORGANIZUJE
AKCIJU:


RILA

Musala (2925 m)

21 - 23.12.2018g.

Vođa puta Bobiša Marinović 069/22 17 117; bobisamail@gmail.com

    

PLAN АКCIJE MOŽETE POGLEDATI ---->OVDE