RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitavaVišednevne akcijeKrit, Ida, Lefka Ori, Kanjon Samarije, Timios Stavros (2456m), Pahnes (2453m)
- 14 - 29. septembar 2019.

Vodja akcije je Mihajlo Cvetić.
Više o ovome ovde.


Hoher Tauern /AUT/, Julijske Alpi /SLO/, Grosglokcner(3798m), Via Ferrata Hvadnik B/C
- 20 - 23. septembar 2019.

Vodja akcije je Bobiša Marinović.
Više o ovome ovde.