RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitavaVišednevni izletiRajac, sedmodnevni boravak - zimska smena
- 11 - 18. februar 2018.

Vodja akcije je Andrija Lekić.
Više o ovome ovde.


Stara planina (Midžor 2169m, Bezimeni vrh 2077m, Babin zub 1758m) - planinarenje i skijanje
- 14 - 18. februar 2018.

Vodja akcije je Vladislav Matković.
Više o ovome ovde.


Niske Tatre /SVK/ Ski centar Jasna
- 14 - 18. februar 2018.

Vodja akcije je Bobiša Marinović.
Više o ovome ovde.


Vitoša i Pirin /BG/ - Crni vrh (2280 m) i Orelek (2099 m)
- 14 - 18. februar 2018.

Vodja akcije je Veroljub Kovačević.
Više o ovome ovde.


Jahorina(Ogorjelica-1916m), Ozren-vodopad Skakavac /BiH/
- 15 - 18. februar 2018.

Vodja akcije je Milan Lončar.
Više o ovome ovde.


Prokletije (Dobra Kolata 2528 m/m i Zla Kolata 2534 m/m)
- 15 - 18. februar 2018.

Vodja akcije je Zoran Kovljenić.
Više o ovome ovde.


Kopaonik, skijanje i planinarenje
- 18 - 25. februar 2018.

Vodja akcije je Mihajlo Cvetić.
Više o ovome ovde.