RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitavaVišednevni izletiRajac, IV letnja smena
- 15 - 22. jul 2018.

Vodja akcije je Dušan Janković.
Više o ovome ovde.


Visoke Tatre - Orlov put
- 19 - 22. jul 2018.

Vodja akcije je Bobiša Marinović.
Više o ovome ovde.


Niske i Visoke Tatre, Velika Fatra, Krkonoše (Slovačka i Češka)
- 20 - 29. jul 2018.

Vodja akcije je Milan Lončar.
Više o ovome ovde.