RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitavaVikend izletiJagodnja (Mačkov kamen, 923 m/m), Boranja, Tronoša, Tršić
- 16 - 17. decembar 2017.

Vodja akcije je Milan Lončar.
Više o ovome ovde.


Maljen: Kraljev Sto (1104m), Osečanska Straža (975m) i dolina reke Ribnice
- 16 - 17. decembar 2017.

Vodja akcije je Veroljub Kovačević.
Više o ovome ovde.


Rila /BG/ - Musala (2925 m)
- 22 - 24. decembar 2017.

Vodja akcije je Bobiša Marinović.
Više o ovome ovde.


Jadovnik (Katunić, 1733 m/m), vodopadi Sopotnice
- 22 - 24. decembar 2017.

Vodja akcije je Tomica Delibašić.
Više o ovome ovde.


Šar planina /MK/ Ljuboten (2499m)
- 12 - 14. januar 2018.

Vodja akcije je Bobiša Marinović.
Više o ovome ovde.


Rila /BG/ - Musala (2925 m)
- 26 - 28. januar 2018.

Vodja akcije je Vladislav Matković.
Više o ovome ovde.


Komovi /CG/ – Vasojevićki kom (2461 m)
- 26 - 28. januar 2018.

Vodja akcije je Milan Pamučar.
Više o ovome ovde.