RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitavaVikend izletiRila /BG/ - Musala (2925 m)
- 21 - 23. decembar 2018.

Vodja akcije je Bobiša Marinović.
Više o ovome ovde.


36. Božićni uspon na Rtanj
- 11 - 12. januar 2019.

Vodja akcije je Ranko Kralj.
Više o ovome ovde.