RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitavaVikend izletiŠar planina /MK/ Ljuboten 2499 m/nv, Livadica 2497 m/nv, Piribeg 2524 m/nv
- 26 - 28. oktobar 2018.

Vodja akcije je Bobiša Marinović.
Više o ovome ovde.


Juhor, Veliki Vetren 775m, Treska, Treska 1439m i Požar, Požar 1163m
- 10 - 12. novembar 2018.

Vodja akcije je Veroljub Kovačević.
Više o ovome ovde.


Hajla i Štedim - Hajla (2403m) i Ahmica (2272m)
- 16 - 18. novembar 2018.

Vodja akcije je Bobiša Marinović.
Više o ovome ovde.


Pohod 1300 kaplara, vrhovi Povlena, 1347m
- 17 - 18. novembar 2018.

Vodja akcije je Mihajlo Cvetić.
Više o ovome ovde.


Radočelo (Krivača, 1643m), manastir Studenica i isposnice Sv. Save
- 23 - 25. novembar 2018.

Vodja akcije je Veroljub Kovačević.
Više o ovome ovde.


Palićko jezero i banje Madjarske
- 24 - 25. novembar 2018.

Vodja akcije je Mihajlo Cvetić.
Više o ovome ovde.