RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitavaVikend izletiMatra (HUN) – Maraton, Kekeš 1014m
- 07 - 09. april 2017.

Vodja akcije je Ranko Kralj.
Više o ovome ovde.


Rajac-Dobra voda-Suvobor, proleće na Rajcu
- 08 - 09. april 2017.

Vodja akcije je Branka Šikić.
Više o ovome ovde.


Vratna, Rajačke, Rogljevske i Smedovačke pimnice /PT/
- 06 - 07. maj 2017.

Vodja akcije je Milan Lončar.
Više o ovome ovde.


Orjen Vučji zub (1804 m)
- 19 - 21. maj 2017.

Vodja akcije je Veroljub Kovačević.
Više o ovome ovde.


Pindske planine, Morava, Ljarte 1808 m /Albanija/
- 02 - 04. jun 2017.

Vodja akcije je Veroljub Kovačević.
Više o ovome ovde.