RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitavaVišednevni izletiRila /BG/ Borovec skijanje
- 01 - 04. mart 2018.

Vodja akcije je Bobiša Marinović.
Više o ovome ovde.


Komovi, (Kučki kom, 2487 m/m)
- 01 - 04. mart 2018.

Vodja akcije je Zoran Kovljenić.
Više o ovome ovde.


Uskrs na Rajcu za decu i odrasle
- 02 - 09. april 2018.

Vodja akcije je Boro Milosavljević.
Više o ovome ovde.


Pindske planine /Albanija/ - Pl. Morava 1808 m, Mali i Tate 2034 m
- 05 - 09. april 2018.

Vodja akcije je Veroljub Kovačević.
Više o ovome ovde.


Galičica, Vodno i Treskavac /MK/
- 05 - 09. april 2018.

Vodja akcije je Milan Lončar.
Više o ovome ovde.


Rodopi i Balkan /BG/ Golem Perelik (2191 m) i Botev (2376m)
- 05 - 09. april 2018.

Vodja akcije je Vladislav Matković.
Više o ovome ovde.


Matra/HUN/, Kekeš(1014m), SentAndreja, Eger, Miškolc, Mako
- 06 - 09. april 2018.

Vodja akcije je Mihajlo Cvetić.
Više o ovome ovde.


Lovćen (Jezerski vrh 1657m), Skadarsko jezero, m.Ostrog i m.Piva
- 27. april - 02. maj 2018.

Vodja akcije je Zorka Jovanović.
Više o ovome ovde.


Karpati /RO/ - Čindrel 1962 m, Čukaš 1955 m, Postavaru 1799 m i Bučeđi 2301 m
- 27. april - 02. maj 2018.

Vodja akcije je Veroljub Kovačević.
Više o ovome ovde.


Zlatar (Golo brdo 1627 m/m), Uvac (Molitva 1247 m/m)
- 27. april - 02. maj 2018.

Vodja akcije je Uglješa Gvozden.
Više o ovome ovde.


Učka /HR/ – Vojak (1401 m), Cres, Lošinj, Krk
- 28. april - 02. maj 2018.

Vodja akcije je Milan Lončar.
Više o ovome ovde.


Niske i Visoke Tatre, Velika Fatra, Krkonoše (Slovačka i Češka)
- 20 - 29. jul 2018.

Vodja akcije je Milan Lončar.
Više o ovome ovde.