RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitavaVišednevni izletiKosta Brava,Gvadarama/ESP/,III medjunarodno pešačenje na E12,Gvadarama-vrh Penjalara (2428m)VA
- 03 - 14. maj 2017.

Vodja akcije je Boris Mićić.
Više o ovome ovde.


Dinara - Šator planina, Veliki Šator 1872 m, Veliki Bat 1854 m
- 22 - 25. jun 2017.

Vodja akcije je Zoran Kovljenić.
Više o ovome ovde.


Mon Blan (4807 m/m) /FR/
- 28. jul - 06. avgust 2017.

Vodja akcije je Vladislav Matković.
Više o ovome ovde.


Pontske planine/Turska/, Kačkar 3937m, Jermenska visoravan, Artos, 3554 m
- 14 - 31. avgust 2017.

Vodja akcije je Veroljub Kovačević.
Više o ovome ovde.


Čika(Albanija) i Parnas(Grčka), Maja e Čikeš-2044mnm i Liakura-2457mnm, VA
- 18. avgust - 03. septembar 2017.

Vodja akcije je Boris Mićić.
Više o ovome ovde.