Zavod za zaštitu prirode Srbije
14 Nov 2007

DONETA UREDBA O ZAŠTITI OPŠTEG REZERVATA PRIRODE „BUKOVO“


Odlukom Vlade Republike Srbije koja je objavljena u Službenom glasniku br. 104 od 9. novembra 2007, na predlog Zavoda, deo područja bukovih šuma u mestu Bukovo kod Negotina stavlja se pod zaštitu kao Opšti rezervat prirode „Bukovo“, i svrstava u II kategoriju zaštite kao prirodno dobro od velikog značaja.

Kako se navodi u Uredbi, Rezervat prirode Bukovo stavlja se pod zaštitu radi očuvanja polidominantne mešovite brdske šumske zajednice reliktnog karaktera, sa dominacijom bukve i oraha i radi očuvanja staništa mezijske bukve na nadmoskoj visini od 70 m, što je najniža visinska granica rasprostranjenja u Republici Srbiji. Takođe, da bi se očuvala refugijalnost staništa sa specifičnom mikroklimom, raznovrsnost drvenastih vrsta, biljnog i životinjskog sveta, a posebno tercijarne reliktne vrste oraha i klokočike, i njihovo stanište.

U Rezervatu je utvrđen režim zaštite I stepena.

O Rezervatu se stara Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume“.