Upravni odbor PK "Pobeda" za 2016/17. godinu

Predsednik PK, ujedno predsednik Upravnog odbora Vladislav Matković
Potpredsednik PK, ujedno potpredsednik Upravnog odbora Boris Mićić
Zamenik
Veroljub Kovačević
Sekretar Boris Soskić
Zamenik
Biljana Lukić
Načelnik za planinarsko-sportske aktivnosti Milan Lončar
Zamenik
Bobiša Marinović
Predsednik Odbora za materijalno-finansijske poslove Radojka Božanić
Zamenik

Ranko Kralj

Predsednik Odbora za propagandu kulturu i obrazovanje Snežana Todosić
Zamenik
Zorka Jovanović
Predsednik Odbora za dom "Dušan Jovanović - Čika Duško" na Rajcu Jovan Milić
Zamenik
Svetlana Veljković
Nadzorni odbor Blaženka Dudok-Sardelić (predsednik), Sretko Ševo i Uglješa Gvozden
zamenici

Vesna Dinčić i Ljiljana Ristić

Sud časti Andrija Lekić (predsednik), Miodrag Milošević i Nikola Tatar
zamenici
Branka Šikić i Svetlana Kuzmanović-Živanović
Savet Planinarskog kluba POBEDA
članovi PK Pobeda
Desa Zarić, Nada Glavinić, Sveta Čičić, Ljubica Pinčetić, Dušan Vulićević
članovi drugih pl. klubova i organizacija
Branka Knežević, Dragan Božović, Jelena Radović, Branislav Božović, Josip Dućak, Staniša Jovanović

 

Početna strana