RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitava


Vršačka brda
11. maj 2014.


Vršačka brda (Lisičija glava, 590 m/m)
11. maj 2014.


Dušan Vulićević i Uglješa Gvozden vodili su nas 50 planinara na Vršačka brda...
Bilo je to planinarenje i hodočašće.

Krenuli smo u 7 sati iz Skerlićeve ulice. Čekao nas je prebogat program. Po dolasku u Vršac, oni koji su želeli prisustvovali su nedeljnoj liturgiji u vršačkoj maloj crkvi, jer se Saborna crkva obnavlja, dok su ostali razgledali Vršac ...


Sastajemo se svi nakon Liturgije i odlazimo u Vladičanski dvor.

Vladičanski dvor i Saborna crkva u Vršcu


Čekao nas je vodič. Pokazao nam je dvorsku kapelu, sa prekrasnim ikonostasom, čudotvornu ikonu Bogorodice Bezdinske, hadžijsku ikonu - poseban poklon hodočasnika u Jerusalim, salone, biblioteku...

Pored vodiča, tu nas dočekuje monahinja Marija saputnik naše Milice od pre tri godine sa puta u Jerusalim i sa nekoliko ljubaznih pomoćnika „nahrani i napoji” našu poveću grupu, uz lepu i zanimljivu priču i prijatno ćaskanje...
Evo samo nekoliko lepota Dvora:


Čudotvorna ikona Bogorodice Bezdinske i kapela Dvora


Detalji ikonostasa Kapele


Biblioteka sa kaljevom peći starom 103 godine....


Hadžijska ikona - poseban poklon hodočasnika u JerusalimVladika nas je počastvovao svojim prisustvom
Joca je predao poklon ikonu Sv. Antipe (reprodukciju retke ikone sa ikonostasa hilandarskog paraklisa Svetog Trifuna na Svetoj Gori), a Milica je ponosno pokazala svoju fotografiju ispred Kapele na Kajmakčalanu (2521m) gde je bila na usponu pre 10 dana....


U razgovoru sa monahinjom Marijom ... Milica predaje svoje uzdarje Mariji

A nakon izlaska.... još dugo, stari dobri prijatelji, srećni što su na okupu, imaju da razmene mnogo današnjih i ranijih utisaka...


Odvozimo se potom do Vršačke kule. Pešačka grupa će se uputiti preko Lisičije glave do manastira Središte, a šetačka grupa, posle dužeg zadržavanja, autobusom doći do Središta i sačekati pešačku grupu...ko u šetkanju, a ko na večernjoj u manastirskoj kapeli...


Ovako je nekada izgledala kula i domaćini se trude da polako izgrade sve... za početak je tu krov, uređeni zidovi i osigurano sve za bezbedan obilazak...
Hodali su i „šetači” malo do kule i još malo duže prema manastiru....Dođosmo i do lepog manastira,....
a nagledasmo se belog bagrema, gloga u cvetu, divljih ruža, perunika....Mozaik na apsidi kapele, iznad zdenca – bunara: Anđeo zatalasava vodu banje Vitezde u Jerusalimu

18 planinara sa Uglješom savladaše visinsku razliku od 590 m i prepešačiše 12 km.

Zadovoljni, osvežiše se na lepom bunaru manastira i odmoriše, sačekavši deo grupe koji je prisustvovao večernjoj službi....da bi se potom, šaleći se zadovoljni...vratili autobusom u Beograd...

Vođe: Dušan Vulićević i Uglješa Gvozden

Fotografije:
Pauna Obradović, Dušan Vulićević i Dušan Milijić