RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitava


Prenj, Zelena glava(2155m)
17 - 19. oktobar 2014.

Prenj

17.10. – 19.10.2014.
Krenuli smo put bosanskih planina u petak uveče i veoma rano stigli u uspavano Sarajevo. Nismo se zadržavali, rano je, već smo nastavili ka Čvrsnici do Dive Gabrovice. Odatle započinje uspon Sokolova grupa. Sačekali smo da se prepakuju planinari koji krenuše po mraku sa baterijskim lampama ka alpinističkom bivaku.
Ostatak grupe se vratio u Konjic gde je bilo dogovoreno mesto sa Damirom za uspon na Prenj. Mala kasaba je još bila usnula kada smo mi dosli. Srećom, bio je otvoren jedan kafić; nažalost popismo kafu iz automata, a ne onu pravu. U međuvremenu stigao je i Damir i kamion na koga natovarismo naše stvari i krenusmo ka Bjeloj i restoranu Lupoglav. Tu nas je čekao Adnan i Amela, tuzlanski planinari. Svi se kamionom prebacismo do Crnopoljskog klanca(1350m), odakle započinje staza do planinarske kuće Jezerce.
Za nepuna tri sata svi smo stigli do planinarske kuće sa transportnim ruksacima i opremom za spavanje. Planinarsku kuću su obnovili planinari svojim volonterskim radom i sakupljenim prilozima. Kuća je stalno otvorena bez domaćina, ali je potrebno najaviti dolazak. Može se prespavati sa vrećama i podloškama a kapacitet je oko 20 mesta.
Nakon pauze krenusmo ka Prenju, Zelenoj glavi i Otišu. Vreme, samo kako se moglo poželeti, sunčano bez vetra i bez ijednog oblačka. Vetar nas je dočekao na prevoju izmeđo Zelene glave i Otiša. Od prevoja je staza strma sve do glavnog grebena. Iza grebena nije bilo vetra pa smo mogli da uživamo u prelepom pogledu na okolne planine.


Popesmo se i na Zelenu glavu(2155m) onako komplet. Nismo se žurili, imali smo dosta vremena. Nakon osveženja i fotografisanja silazimo do prevoja pa ponovo uspon na Otiš. Od prevoja vodi krivudava travnata staza sve do grebena podno Otiša(2097m). Pri vrhu treba biti pažljiv na eksponiranim detaljima.Ponovo se grupno fotografišemo na veoma malom prostoru. Sreća što nije veća grupa. Silazimo ponovo do prevoja i istom stazom do Jezerceta. Nakon pripreme za spavanje i večere, rano smo otišli na spavanje.
Sutrada se nismo žurili. Čekao nas je povratak, ali drugom stazom. Planinarsku kuću smo ostavili u zatečenom stanju i lagano krenuli ka Bjeloj preko Skoka i Rakovog laza. Staza je konstantno strma i preporučuje se u silasku. Za dva i po sata smo došli do strugare gde nas je čekao minibus. Nakon presvlačenja odlazimo u Konjic. Tu je ostala grupa da čeka planinare sa Čvrsnice. Objedinjene grupe su krenule ka Sarajevu gde napravismo pauzu za ćevape.
U Beograd smo stigli oko24h zadovoljni zbog predivnog vikenda i uspona na najviše vrhove Prenja.
Изведене пешачке туре (маршрута, дужина, савладана висинска разлика, време трајања, број учесника):
1.Crnopolje – Pl.Kuća Jezerce – Zelena glava – Otiš - Pl.Kuća Jezerce 13km, 1150m 8h 14
2. Pl.Kuća Jezerce – Skok – Rakov laz – Bijela 8km, 3h 14

Освојени значајни врхови (назив, кота, број учесника, датум):
Zelena glava, 2155m 14, 18.10.2014

Vodič: Vladislav Matković
Pomoćnik vodiča:Zoran Kovljenić


Izveštaj: Vladislav Matković
Fotografije: Slavko Šmit

Ostale fotografije pogledajte----->OVDE
Lep zapis o Prenju pogledajte i pročitajte OVDE.

Za Pobedu postavila Pauna Obradović