RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitava


Foto izvestaj sa Konjuha(1328 m) i Javorja
28 - 29. novembar 2015.

Foto izvestaj sa Konjuha i Javorja


Konjuh ( 1328 m/m) i Javorje (Bandera, 1209 m/m)
Fotografije: Planinari Konjuha

Vođa izleta: Vladislav Matković