RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitava


Uspon na Beljanicu-foto izveštaj
13. decembar 2015.

Uspon na Beljanicu-foto izveštaj

Beljanica je jedna od najvećih krečnjačkih planina istočne Srbije. Nalazi se između sliva reke Mlave i Žagubičke kotline na severu i sliva reke Resave na jugu. Proteže se od istoka ka zapadu u dužini od 24km, sa prosečnom širinom od 12km. Najviši vrh na Beljanici je 1339m. Na Beljanici se nalazi jdan od najlepših vodopada u Srbiji-Veliki buk.


Vodopad         Vidikovac na kanjon reke Resave         Vodopad

Dobro raspoloženi za pešačenje         Kućerak ka vidikovcu na Resavu, nažalost zatvoren

Jesenje boje i pogled ka Beljanici                   Stene Beljanice

Pauza za fotografisanje i osveženje

Rtanj sa Beljanice         Još malo pa smo na vrhu

Na vrhu Beljanice         I vođa je na vrhu

Divlji konji         Detalj sa silaska


Vodja i fotografije
Vlada Matković