RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitava


Olimp 2918m i Kajmakčalan 2520m
07 - 11. oktobar 2016.

Foto izveštaj sa akcije

O  L  I  M  P     I     K  A  J  M  A  K  Č  A  L  A  N

Mitikas 2918 m, Skolio 2911 m i Kajmakčalan 2520 m

07 - 11.10.2016.


Fotografije sa uspona na Kajmakčalan možete pogledati ----->OVDE
Fotografije sa uspona na Olimp možete pogledati ----->OVDE
Video snimak sa uspona na Olimp ----->OVDE


Vođe puta i uspona:
Vladislav Matković i Radmilo Marić

Fotografije:
Ana Matković i Veljko Dragumilo