RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitava


Rajac, 6. letnja smena
09 - 16. avgust 2020.

PLAN IZLETA ZA SMENU NA RAJCU
PODLOŽAN PROMENAMA (9.-16.8.2020.)
Brojke u zagradi označavaju brojeve kontrolnih tačaka na Rajcu, a dužina staza i trajanje pešačenja su približni.
Polazak na Rajac je sa parkinga u Skerlićevoj ulici kod Hrama Sv. Save (iza Narodne biblioteke) 9.8.2020. tačno u 10 h. Na polazište doći najmanje 15 minuta ranije. Cena aranžmana (hrana -7000, noćenje-4200 i prevoz u oba smera) je 13000 dinara. U slučaju da se od preostalog novca ne može obezbediti prevoz do Rajca, učesnici će biti blagovremeno detaljno obavešteni o alternativnom rešenju.

1. DAN (nedelja) Po pristizanju na Rajac (do 12 h), posle smeštaja i odmora, ručka, a pre večere, (po želji) kupovina mape Rajačkih staza i Rajca, a pre ili posle večere moguća je šetnja do vrha Rajca (k.t.2), ako ima zainteresovanih,

2. DAN (ponedeljak) posle doručka – Čanak (k.t.14 – Debelo brdo oko 5 km) i eventualno u nastavku - Rajska staza (sa Čankom oko 10 km i visinska razlika 300 m),

3. DAN (utorak) Vijuljak, Savčići, Crveno vrelo (k.t. 13), možda i do vojske (oko 13 km). a popodne odmor ili Kojića česma (oko 1,5 sat),

4. DAN (sreda) posle doručka (sa lanč paketom ili kasnim ručkom), do Dobre vode-Šiljak-Suvobor (k.t. 8,9,10, ukupno oko 16 km), (neki mogu ići samo do Dobre vode i čekati),

5. DAN (četvrtak) posle doručka - Izvor Ljiga (k.t.7) oko 6 sati

6. DAN (petak) Kojića kom (k.t.6) i Provalija (k.t. 5), oko 5 sati.

7. DAN (subota) lanč paket ili zakasneli ručak (u principu–celodnevni izlet) Toplike i Danilov vrh (k.t. 11 i 12), oko 18 km (ili samo Danilov vrh)

8. DAN (nedelja) branje kupina i priprema za povratak.

Zbog blizine destinacije, do Slapa (k.t. 3) i Purine pećine (k.t. 4), možemo ići kada nas zamor od prethodnih izleta ne bude ometao. Ujutro, pre doručka, zainteresovani odšetaju do obližnjeg uzletišta paraglajdera. Nekoliko puta u toku smene organizuje se večernje druženje uz gitaru.

UČESNICI NISU OBAVEZNI DA UČESTVUJU NA GORE NAVEDENIM IZLETIMA.

Preporučuje se da se pakovanje za povratak obavi u subotu, jer se sobe moraju napustiti u nedelju do 9 č. Stvari se do polaska (u nedelju ujutru) stavljaju u TV salu.

Polazak sa Rajca za Beograd je do 14 h.

Podaci koji vas mogu interesovati:

Približna udaljenost: Do vrha Rajca (848mnv), oko 45 min., do Dobre vode (758 mnv) oko 5 km od Doma, do Crnog vrha (822mnv) oko 4 km., do Suvobora I nazad (865 mnv) preko Dobre vode 16 km (odlazak i povratak (oko 6 sati). Debelo brdo 730 mnv (Šumareva kuća, Čanak, Rajska staza) 3-4 sata.

Može se napraviti izlet i na Ravnu goru i Mokru pećinu (u oba smera oko 26 km – celodnevni izlet) uz lanč paket i u s.Gornje Banjane (u oba smera oko 6 sati pešačenja), ako ima dovoljno zainteresovanih i ako se ne remeti utvrdjeni plan izleta.

Danilov vrh je najduža ali najlepša staza, uz reku Dičinu, sa puno izvora. OSTALO
Učesnici moraju imati dokaz da su izmirili planinarsku članarinu za OVU godinu. O svom zdravstvenom i kondicionom statusu učesnik je dužan da obavesti vodju izleta. Smatra se da je učesnik upoznat i da prihvata: pravila o obavezama na akcijama - prema vodji i planini, savete koji se o tome nalaze u Pobedinom godišnjem Kalendaru aktivnosti kao i u "Izjavi o rizicima i preuzimanju odgovornosti". Za pešačenje učesnik mora imati adekvatnu opremu, zdravstvenu knjižicu i eventualnu ličnu terapiju. Uslov za sve pojedine planirane dnevne izlete je da ima najmanje tri učesnika.

O eventualnom odlaganju, izmeni i otkazivanju dnevnih izleta, Vodja smene/izleta će usmeno ili preko oglasne table obavestiti učesnike. Uz sopstvenu odgovornost i prijavu Vodji ili Dežurnom smene, učesnici mogu i sami praviti izlete. Oni koji ne idu na planirane izlete, mogu u Domu koristiti TV, biblioteku, društvene igre i sl. u skladu sa kućnim redom. U Domu ima internet. U ovoj smeni po pravilu ima kupina. Vreme obroka saznaje se sa ogl. table Doma, iz kućnog reda ili preko Domaćina.

Za zainteresovane učesnike ove smene može se održati nekoliko besplatnih časova osnova notalnog sviranja na gitari.

Za PSK POBEDA, Ogr.ŠARA - Prizren,

Milovan-Miško Milošević,
0638902208, Vođa smene
За Победу:
најаву поставила Пауна Обрадовић