RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitavaVišednevne akcijeNajviši vrhovi Sardinije, PUNTA LA MARMORA (1834m)
- 24. jun - 07. jul 2022.

Vodja akcije je Vladislav Matković.
Više o ovome ovde.


KRF /GRČ/, Pantokrator-917m, Albanija
- 01 - 10. jul 2022.

Vodja akcije je Ranko Kralj.
Više o ovome ovde.