RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitavaVeliki puteviNajviši vrhovi Turske Ararat (Agri Dag 5137m) i Kačkar (Kačkar Dag 3932m)
- 16. jul - 01. avgust 2021.

Vodja akcije je Vladislav Matković.
Više o ovome ovde.