RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitavaJednodnevne akcijeDRMANOVINA – vrh Grad (1022 m) - Kosjerić
- 01. mart 2020.

Vodja akcije je Milan Lončar.
Više o ovome ovde.


Deliblatska peščara, Zagajička brda – pešačka tura
- 08. mart 2020.

Vodja akcije je Uglješa Gvozden.
Više o ovome ovde.


Fruška Gora - dan visibaba - pešačka tura
- 08. mart 2020.

Vodja akcije je Boško Stanojević.
Više o ovome ovde.


Maljen, Divčibare (Kraljev sto, 1103 m/m)
- 08. mart 2020.

Vodja akcije je Dušan Janković.
Više o ovome ovde.


Suvobor (Danilov vrh 823m, vrh Suvobora 868m, Šiljak 848m, Rajac 849m)
- 14. mart 2020.

Vodja akcije je Srdjan Gavrilović.
Više o ovome ovde.


Fruška Gora, pešačenje i planinarska orijantacija
- 14. mart 2020.

Vodja akcije je Ranko Kralj.
Više o ovome ovde.


TAORSKA VRELA
- 15. mart 2020.

Vodja akcije je Mihajlo Cvetić.
Više o ovome ovde.


Zlatibor (Zlakusa-treking liga), Drežnička Gradina (931m)
- 21. mart 2020.

Vodja akcije je Ranko Kralj.
Više o ovome ovde.


Rudnik (Ostrovica, 758 m/m) i Rajac
- 22. mart 2020.

Vodja akcije je Dušan Janković.
Više o ovome ovde.


Prerasti kanjona Vratne
- 22. mart 2020.

Vodja akcije je Vladislav Matković.
Više o ovome ovde.


Homoljske planine - Veliki Vukan (825m), Mali Vukan (752m)
- 28. mart 2020.

Vodja akcije je Srdjan Gavrilović.
Više o ovome ovde.


Žeželj (486m) i vodopad Buk, PT
- 28. mart 2020.

Vodja akcije je Nenad Andrić.
Više o ovome ovde.


KANJON REKE NERE
- 29. mart 2020.

Vodja akcije je Mihajlo Cvetić.
Više o ovome ovde.


Debela Gora, Branojevac (791m)
- 04. april 2020.

Vodja akcije je Nenad Andrić.
Više o ovome ovde.


Cer - 687 mnv – m. Radovašnica - pešačka tura
- 05. april 2020.

Vodja akcije je Uglješa Gvozden.
Više o ovome ovde.


Kanjon reke Šušare i Đavolje jezero, reka Nera /Ro/, PT
- 11. april 2020.

Vodja akcije je Nenad Andrić.
Više o ovome ovde.


DAN SREMUŠA - JABLANIK – MEDVEDNIK
- 12. april 2020.

Vodja akcije je Mihajlo Cvetić.
Više o ovome ovde.


Južni Kučaj (682 mnv) - Manastir Ravanica, Senjski Rudnik
- 19. april 2020.

Vodja akcije je Uglješa Gvozden.
Više o ovome ovde.