RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitavaVikend akcijeRomanija, Via ferrata - Sokolov put, Trebević– Sofe(1627m)
- 23 - 25. april 2021.

Vodja akcije je Bobiša Marinović.
Više o ovome ovde.


Rajac, Danilov vrh(842m)
- 08 - 09. maj 2021.

Vodja akcije je Milovan Milošević.
Više o ovome ovde.


Stara planina, Babin zub(1757m), Toplodolski vodopadi
- 14 - 16. maj 2021.

Vodja akcije je Milan Lončar.
Više o ovome ovde.


VISITOR, Bogićevica/CG/, Plana2211m, Krš Bogićevica2374m, Hridski Krš2358m, Hridsko i Plavsko jezero - 16 - 18. maj 2021.
Vodja akcije je Bobiša Marinović.
Više o ovome ovde.


Orjen, Velika Jastrebica (1865m) /BiH/
- 21 - 23. maj 2021.

Vodja akcije je Veroljub Kovačević.
Više o ovome ovde.


Veliki Oštrik(1283m), Zlatar, Suvi bor(1453m), vidikovci leve obale Sjeničkog jezera
- 29 - 30. maj 2021.

Vodja akcije je Veroljub Kovačević.
Više o ovome ovde.


Vodopadi Stare planine i Rosomački lonci
- 19 - 20. jun 2021.

Vodja akcije je Nenad Andrić.
Više o ovome ovde.


Kanjon reke Mrtvice CG, Slapovi Sopotnice /PT/
- 25 - 27. jun 2021.

Vodja akcije je Nenad Andrić.
Više o ovome ovde.


Rafting Tarom i kanjon reke Rogačice
- 03 - 04. jul 2021.

Vodja akcije je Mihajlo Cvetić.
Više o ovome ovde.


Vodopadi Stare planine i Rosomački lonci
- 10 - 11. jul 2021.

Vodja akcije je Nenad Andrić.
Više o ovome ovde.


Vodopadi Stare planine i Rosomački lonci
- 14 - 15. avgust 2021.

Vodja akcije je Nenad Andrić.
Više o ovome ovde.


Vodopadi Stare planine
- 30 - 31. oktobar 2021.

Vodja akcije je Nenad Andrić.
Više o ovome ovde.