RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitavaVikend akcijeTreskavica /BiH/, Đokin Toranj (2086m)
- 30 - 31. januar 2021.

Vodja akcije je Bobiša Marinović.
Više o ovome ovde.


Tara, Zborište (1544m)
- 06 - 07. februar 2021.

Vodja akcije je Zoran Kovljenić.
Više o ovome ovde.


Stara planina, Midžor (2169m), Martinova čuka (2011m)
- 26 - 28. februar 2021.

Vodja akcije je Zoran Kovljenić.
Više o ovome ovde.