RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitavaVikend akcijeVolujak i Kuk - Velika vlasulja (2336mnv) i Kuk (1817mnv)
- 14 - 16. avgust 2020.

Vodja akcije je Mihajlo Cvetić.
Više o ovome ovde.


Rožanj 971m, i rafting Drinom
- 15 - 16. avgust 2020.

Vodja akcije je Boško Stanojević.
Više o ovome ovde.


Javor, Vasilin vrh 1519m, meandri Uvca, manastir Mileševa
- 29 - 30. avgust 2020.

Vodja akcije je Boško Stanojević.
Više o ovome ovde.


MIROČ – V. Štrbac (768 m), NP ĐERDAP
- 04 - 06. septembar 2020.

Vodja akcije je Milan Lončar.
Više o ovome ovde.


Meandri Uvca, Zlatar, Javor (Molitva 1247m)
- 19 - 20. septembar 2020.

Vodja akcije je Dušan Janković.
Više o ovome ovde.