RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitavaVikend akcijeS U V A P L A N I N A ”24. Zimski uspon na Trem“
- 28 - 29. februar 2020.

Vodja akcije je Svetlana Veljković.
Više o ovome ovde.


SUBOTIČKA PEŠČARA – BANjE JUŽNE MAĐARSKE TRANSVERZALA R2 – R0, BANjE ĐOPAROŠ I ANA
- 29. februar - 01. mart 2020.

Vodja akcije je Mihajlo Cvetić.
Više o ovome ovde.


Durmitor /CG/ Šljeme – 2454 m, Istočni vrh – 2445 m, Savin Kuk – 2313 m
- 06 - 08. mart 2020.

Vodja akcije je Bobiša Marinović.
Više o ovome ovde.


Vučevica (Goleš1492m), Suva Gora (1127m), /BiH/, Republika Srpska
- 06 - 08. mart 2020.

Vodja akcije je Veroljub Kovačević.
Više o ovome ovde.


Šar planina, (Ljuboten 2499m), /MK/
- 20 - 22. mart 2020.

Vodja akcije je Bobiša Marinović.
Više o ovome ovde.


PLAN AKCIJE PEŠTER-V.Ninaja-1358m i ROGOZNA-Crni vrh-1479m
- 20 - 22. mart 2020.

Vodja akcije je Veroljub Kovačević.
Više o ovome ovde.


KUKUTNICA, GRADINA
- 21 - 22. mart 2020.

Vodja akcije je Milan Lončar.
Više o ovome ovde.


MURTENICA-Brijač-1481m i SEMEGNjEVSKA GORA-Viogor-1281m
- 04 - 05. april 2020.

Vodja akcije je Veroljub Kovačević.
Više o ovome ovde.


RUJ Ruj 1704m i SVRLjIŠKE PLANINE 1267 m
- 09 - 10. maj 2020.

Vodja akcije je Veroljub Kovačević.
Više o ovome ovde.