RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitavaProduženi vikend akcijeNIDžE GALIČICA OHRID KAJMAKČALAN 2521, LAKO SIGNOJ 1975, KANjON MATKE
- 16 - 20. april 2020.

Vodja akcije je Mihajlo Cvetić.
Više o ovome ovde.


Slapovi i kanjoni Julijskih Alpa: Savica, Mostnica, Peričnik, ..Soča, Mostnica, Tolminka,../SLO/
- 16 - 20. april 2020.

Vodja akcije je Bobiša Marinović.
Više o ovome ovde.


ISTRA (Istarske pešačke staze), KOČEVSKA GORA (SLO)
- 16 - 20. april 2020.

Vodja akcije je Milan Lončar.
Više o ovome ovde.


Rila /BG/, Musala(2925 m), Maljovica(2729m)
- 16 - 20. april 2020.

Vodja akcije je Vladislav Matković.
Više o ovome ovde.


PLAN AKCIJE NA KARPATE-/Rumunija/ Planina GUTIN- Gutaul Mare-1443m -Drvene crkve Maramureša-
- 17 - 20. april 2020.

Vodja akcije je Veroljub Kovačević.
Više o ovome ovde.


PLAN AKCIJE NA ŠAR PLANINU-Karabunar-2600m i KARŠIJAK-Vodno-1066m -MANASTIRI SKOPSKE CRNE GORE-
- 30. april - 03. maj 2020.

Vodja akcije je Veroljub Kovačević.
Više o ovome ovde.


Lovćen (Jezerski vrh 1657m), Vrmac (Sv. Ilija 785m), Slapovi Sopotnice, Biogradsko i Skadarsko jez. - 30. april - 03. maj 2020.
Vodja akcije je Bobiša Marinović.
Više o ovome ovde.


Prvomajski uspon na Leotar, Orijen i Subru
- 30. april - 03. maj 2020.

Vodja akcije je Vladislav Matković.
Više o ovome ovde.


Dinara, Sinjal(1831m), Kamešnica(1865m)
- 30. april - 03. maj 2020.

Vodja akcije je Zoran Kovljenić.
Više o ovome ovde.


Olimp, (Mitikas 2918 m, Skolio 2911m, Stefani 2909 m, Touba 2785 m...), KANJON ENIPEAS/GR/
- 17 - 21. jun 2020.

Vodja akcije je Bobiša Marinović.
Više o ovome ovde.


TRE CIME DI LAVAREDO – DOLOMITI DI SESSTO
- 13 - 16. avgust 2020.

Vodja akcije je Dušan Janković.
Više o ovome ovde.