RSS vesti


Web prijatelji:

 Početna strana
Strana se učitavaProduženi vikend akcijeDinara i Staretina, Sinjal(1831m), Ćurlik(1447m), Veliko Brdo(1487m), Talijanov vrh(1456m)
- 17 - 20. jun 2021.

Vodja akcije je Zoran Kovljenić.
Više o ovome ovde.


Kozara, Lisina (977m), slapovi Krupe
- 08 - 11. jul 2021.

Vodja akcije je Ranko Kralj.
Više o ovome ovde.


Jadovnik, (Katunić 1723m) i Pobijenik,(Veliki Borak 1423m)
- 15 - 18. jul 2021.

Vodja akcije je Zoran Kovljenić.
Više o ovome ovde.


Tre Cime di Lavaredo – Dolomiti di Sessto
- 12 - 15. avgust 2021.

Vodja akcije je Dušan Janković.
Više o ovome ovde.


Lebršnik, Kuk (Orlovac1985m i Kuk 1813m)
- 19 - 22. avgust 2021.

Vodja akcije je Mihajlo Cvetić.
Više o ovome ovde.