Crni lešinar u Srbiji!!!

 

Imamo čast da objavimo fotografiju crnog lešinara, uslikanog u okolini Mileševe pre nekoliko dana. Autor ove fotografije je naš poznati ornitolog Brano Rudić, koji nam je ustupio ovu sliku.

Poslednji put je ova vrste ptice registrovana u Srbiji pre oko 25 godina. Evo nekih osnovnih podataka o ovom lešinaru.

Crni lešinar ili lešinar monah (Lat. Aegypius monachus) je dobio ime od grčke reći aegypius-lešinar. Naziv vrste monachus proizilazi iz reči za monaha-kaluđera zbog karakterističe glave. Ovaj lešinar spada među najveće ptice koje lete. Dug je 98-120 cm, raspon krila je 270-310 cm, a telesna masa 7-14 kg. Glava mu izgleda gola ali je ustvari pokrivena paperjem. Kljun je smeđ ali deo kod lobanje je plavo-siv. Noge su sive. U letu ovaj lešinar lići na beloglavog supa od koga se  lako razlikuje po obliku krila i repa. Crni lešinar se gnezdi na visokom drveću i po liticama. Rasprostranjen je od Španije, preko južnog Balkana pa sve do Južne Koreje. U mnogim zemljama je istrebljen, posebno u Evropi. Strada od lova i trovanja. Danas su aktuelni mnogi projekti sa ciljem da se ova ptica očuva i ponovo nastani u svom nekadašnjem arealu. Ovaj lešinar je dominantan u odnosu na druge lešinare s obzirom da njegov jak kljun probija jaku kožu leša nakon čega ostale vrste lešinara imaju pristup unutarnjim delovima lešine.

Autoru fotografije se srdačno zahvaljujemo na izvanrednom prilogu.

 

dr Miroslav Demajo

Predsednik Komisije za zaštitu prirode

PD „Pobeda“

17.08.2010.

| naslovna strana  |