Godišnji izveštaj

Komisija za zaštitu prirode PD „Pobeda“

za period od 15. februara 2010. -19. februara 2011. godine

 

Komisija za zaštitu prirode  (u daljem tekstu označena kao „Komisija“), radila je u sledećem sastavu: dr Miroslav Demajo (u daljem tekstu označen kao „MD“) - Predsednik Komisije, Vesna Demajo (u daljem tekstu označena kao „VD“) - član.

-          Komisija je redovno ažurirala svoj deo na internet sajtu „Pobede“. Postavljani su prilozi dobijeni i od prirodnjaka van planinarskih krugova, što je znatno podiglo kvalitet rubrike ekskluzivnim prilozima. I ovom prilikom odajemo priznanje Nadi Bosnić koja je uvek brzo i kvalitetno postavljala priloge na sajt. Komisija je redovno postavljala priloge i na svoj deo oglasne table u prostorijama Društva. Za program - kalendar Društva za 2011. godinu dostavljeni su prilozi nekoliko vrsta flore i faune. Dostavljen je i tekst o Arhuskoj konvenciji kao prilog. Ovo je sve prihvaćeno i štampano u pomenutoj publikaciji.

-        Članovi Komisije kao i Marijana Demajo (članica „Pobede“) su učestvovali u aktivnostima vezanim za zaštitu zvezdarske šume (čišćenje, praćenje biodiverziteta itd. sve u saradnji sa Udruženjem „Zaštitimo zvezdarsku šumu“).

-          MD je učestvovao na eko-kampovima studenata iz Novog Sada, Kragujevca i Niša u Temskoj (13-20. jula 2010, poslednjih 6 dana bili prisutni VD i Marijana Demajo). Tokom kampa, MD pomogao Mesnoj zajednici da se sastavi proglas i peticija radi sprečavanja kaptiranja izvora na Staroj planini. MD učestvovao na kampu za prstenovanje ptica na Ludašu, 22-29. avgust 2010.  Ovi kampovi su korisni pošto se Komisija detaljnije upoznaje sa prirodom i stiče nova saznanja vezana za zaštitu prirode.

-          MD i VD su učestvovali na akciji „Staze šopa“ 30. septembar - 4.oktobar 2010. u organizaciji planinarskog kluba „Srebrna Glava“ iz Niša. Ovo je namenjeno planinarima - omladini iz Srbije, Makedonije i Bugarske. Penjalo se na Vrtop, Ruj i prošao kanjon Jerme sa bugarske strane. MD je učestvovao kao stručni saradnik.

-      MD je prisustvovao seminaru o Arhuskoj konvenciji 26.11.2010. u Beogradu a u organizaciji OEBS (Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju), kancelarija u Beogradu.

-        MD je učestvovao u emisiji „Čekajući vetar“, Radio Beograd 2 (6.februar 2011), a MD je pomenuo „Pobedu“ u emisijama na TV Dimitrovgrad 4.oktobra 2010. i na Radiju B92, 11. februara 2011.

-          Tokom proteklog perioda, MD je učestvo na sastancima ornitoločkih organizacija čiji je član (Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i Lige za ornitološku akciju Srbije). MD je aktivan kao član Asocijacije za zaštitu Stare planine, a veoma je angažovan u Udruženju „Zaštitimo zvezdarsku šumu“. MD i VD su i ove zime učestvovali u brojanju sova utina (Asio otus) u okviru projekta ornitologa.

-          U proteklom periodu, MD je poslao pisma Planinarskom savezu Srbije negodujući što Savez podržava akcije koje se kose sa zaštitom prirode u planinama i preporukama konvencija koje donosi UIAA.

-       Može se pomenuti da je MD kao član naučnog tima nagrađen 2010. godine Aprilskom nagradom grada Beograda za postignute rezultate iz oblasti prirodnih nauka tokom 2009. godine.

-          MD je ušestvovao na Međunarodnom simpozijumu i izložio sledeći rad vezan za praćenje životne sredine (analiza gvalica sove utine):

 M.Demajo, J.Cvetićanin, M.Stoiljković, Đ.Trpkov, V.Andrić, A.Onija, O.Nešković: Pellets from Long-Eared Owls (Asio otus) as Indicators of Soil Quality. Physical Chemistry 2010, 10th Int. Conf. on Fundamenat and Applied Aspects of Phaysical Chemistry, Belgrade21-24,2010, Proceedings Book Vol. II, pp. 549-551.Edt. S.Antić, Ž.Čupić, ISBN 978-86-82475, Cobiss.SR. 178268428.

 

- Iz izloženog se može zaključiti da je u proteklom periodu Komisija bila veoma aktivna. Ostvarena je saradnja sa institucijama i pojedincima izvan Društva. Naučni rezultati članova Komisije ukazuju na kvalitet i kompetentnost ove Komisije. Nažalost, Komisija nije zadovoljna saradnjom unutar Društva, posebno sa vodičima izleta koji nikada ne upozoravaju planinare tokom akcija da treba da se drže kodeksa UIAA u vezi zaštitte prirode, posebno u planinama.

 

            

 

dr Miroslav Demajo

Predsednik Komisije za zaštitu prirode

PD »Pobeda«

 

Beograd, 19.02.2011.

 

Naslovna strana