Kockavica sa Ovčara

 

Nedavno je na samom vrhu Ovčara, Miloš Popović, član biološkog društva Dr Sava Petrović iz Niša, kao učesnik male prirodnjačke ekspedicije,  otkrio nalazište retke i zakonom zaštićene biljne  vrste iz roda Fritillaria, u narodu poznate kao košutica ili kockavica. Ove biljke pripadaju porodici Ljiljana. Ime roda dolazi od grčke reči fritillus što znači „čaša za bacanje kocke“ na osnovu šara na cvetu. U Srbiji raste 5 vrsta ovog roda. Ime kockavica su dobile po šarama nalik šahovskoj tabli koje se nalaze na cvetu. Iz ovog roda, cveće se često uzgaja za hortikulturne potrebe pa se vidja po baštama.
Upućuje se apel planinarima da u prirodi ne beru cveće i tako sačuvaju floru Srbije.                                     Zahvaljujemo se Milošu Popoviću na snimcima ove lepe i retke vrste cveća.

 

dr Miroslav Demajo

Predsednik Komisije za zaštitu prirode

PD „Pobeda“

 

Beograd, 06.05.2010.

 


|naslovna strana|