Nagradjene fotografije
I Nagrada za planinarsku fotografiju
         Naziv: Mali, medeni,
Veliki Durmitor
Autor: Gavro Dešić
II Nagrada za planinarsku fotografiju
         Naziv: Neizvesnost III
Autor: Dragana Arandjelović
III Nagrada za planinarsku fotografiju
         Naziv: Predah
Autor: Zlata Petrović
I Nagrada za pejzaž
         Naziv: Taurile dim Valea Rea
(Karpati)
Autor: Zoran Mladenović
II Nagrada za pejzaž
         Naziv: Bogovi su pali na teme
Autor: Nenad Jovanović
III Nagrada za pejzaž
         Naziv: Negde na Fruškoj Gori
Autor: Marija Petrović
III Nagrada za pejzaž
         Naziv: Škrke
Autor: Veroljub Kovačević
I Nagrada za dokumentarnu fotografiju.
         Naziv: Povratak ćire (Šargan)
Autor: Dragan Bosnić
II Nagrada za dokumentarnu fotografiju.
         Naziv: Dušnik
Autor: Milica Jovanović Marković
III nagrada za dokumentarnu fotografiju - nije dodeljena

Naslovna stranica