PWT Izbor
 
         Naziv: Homoljske igre
Autor: Dragan Bosnić
         Naziv: Meandri Uvca kod sela Družinići
Autor: Veroljub Kovačević
         Naziv: Krst na molitvi
Autor: Dragan Bosnić
         Naziv: Linda se ogleda (Stara planina)
Autor: Nenad Jovanović
         Naziv: Durmitor
Autor: Dejan Hvetković
         Naziv: Pogled sa Triglava na zapad (prvi desni vrh Razor 2601m)
Autor: Veroljub Kovačević
         Naziv: Komovi
Autor: Dejan Hvetković
         Naziv: Komovi
Autor: Dragan Đukić
         Naziv: Vodopad, kano u podne
Autor: Fadil Šarki
         Naziv: Zalazak
Autor: Zorka Jovanović
         Naziv: Suša
Autor: Dragan Bosnić
         Naziv: Tolerancija
Autor: Dragan Bosnić