nastavak

03.05 FILIPI, KLISURA REKE NESTE, KAVALA. Prvo smo otišli u obilazak lokaliteta Filipi, severno od Kavale. Zatim smo nastavili put na istok i pre Ksantija skrenuli levo kod sela Statmos. Strmim putem smo otišli do jednog vidikovca na desnoj strani klisure reke.


Jezera reke Neste
Lokalitet Filipi, u pozadini Pangeo

 
Odozgo se ne vide svi meandri reke Neste već samo poslednja tri. Zatim smo se vratili u izlazni deo klisure i prošetali stazom uklesanom u stene oko kilometar uzvodno. Staza se nalazi iznad reke i pruge sa dosta tunela.
   
Zavrsni mesndri Neste Staza iznad reke
 
Vratili smo se na polazno mesto i otišli za Kavalu gde smo se zadržali oko 3 sata. 
     
Akvadukt u Kavali
 
Mozaik
    Neki su obilazili grad a neki su ostali na plaži istočno od grada. 
Kavala, stari deo grada sa tvrdjavom
      
Dužina ture je bila oko 2km.

 
 
04.05. Tura PANGEO. Sa periferije sela Mesoropi/500m/ krenuli smo oko 8 sati novourađenom stazom uz reku ka centralnom delu planine. Staza prolazi pored više manjih slapova i vodopada.
     
Preko reke su urađeni mostići a na padinama drvena ograda. Ova staza vodi do jedne pećine iz koje izvire reka uz koju smo išli.
Mostici na brzoj recici
   
 
Uredjena staza uz dolinu reke Jedan o desetak slapova
   
Dalje staza vodi na drugu stranu doline ali mi smo nastavili da se penjemo prvo direktno uz kameniti strmi greben a kasnije travnatim grebenom sve do glavnog vrha Mati-1955,6m. Vratili smo se u selo drugom zapadnijom stazom.
     
  >
Daleko u daljini selo Mesoropi Trasa uspona na Pangeo
   
Na vrh smo stigli oko 14 sati.
Na vrhu Mati-1955m
   
Dužina ture je bila oko 19km, uspona oko 1700m, vreme trajanja 10 sati, broj učesnika 13.

05.05. BELASICA. Rano ujutro smo krenuli iz Orfanija i preko Seresa došli do sela Neon Petricion na južnom podnožju planine. Uzanim putem smo se popeli do brda Beli Kamen-1339m. Odatle smo bili planirali uspon na planinu. Međutim na tom mestu se nalaze vojni objekti i verovatno neka baza pa su nas odmah zaustavili stražari.
 
Avgo ili Pilavtepe-1836m
   
Pocetak dugog silaska
Nisu nam dali da idemo planiranom turom već su nam preporučili da se vratimo u podnožje i u komandi tražimo dozvolu, koju verovatno ne bi ni dobili. Odustali smo od uspona i vratilo se nazad.
Trasa uspona i silaska
   

U povratku smo svratili u Dojran , a kasnije obišli lokalitet Stobi.

   
U Beograd smo stigli oko 20.30 sati.


Vođa puta: Veroljub Kovačević
   
Izveštaj i fotografije: Veroljub Kovačević