Durmitor, 07.-10. april 2006.

- Galerija fotografija -

U šumi Iz pravca  Žabljaka Kolona na putu ka Lokvicama

Prvi pogled na srce planine ... ka Lokvicama Prvi pogled na Lokvice
Prvi stižu u Lokvice Odmor Gosti, komada 3

Gosti, Beli i Goran Uspon od Lokvica Dalje ka Valovitom dolu

Logor Logor u senci Bobotovog Kuka Vlada

Svitanje... ... u logoru

Polazak na uspon Ka Velikoj Previji Sunce

Sunce Izlazak na Veliku Previju Prvi

Što je sigurno... ... sigurno Sigurna Maja i zabrinuti Vlada

Pejsaž sa Durmitora Škrčko jezero, Maglić, Bioč, Volujak... Zupci

Zubci, Uvita Greda Pogled sa Lučinog vrha                              

autor galerije: Đuro Milošević