D U R M I T O R juni 2000.

Od 16. do 20. juna 2000. godine planinari Pobede boravili su u masivu Durmitora. Bivakovalo se u 9 šatora kod Zelenog vira na visini od 2050 metara. Za tri dana, po hladnom i veoma vetrovitom vremenu osvojeno je ukupno 11 vrhova iznad 2000 metara visine.

Vođe akcije su bili: Vladislav Matković i Zoran Stepanović. U tabeli možete pogledati sastav ekipe koja je učestvovala u ovoj akciji, kao i spisak vrhova koje su pojedini članovi popeli.  

Pregled popetih vrhova iznad 2000 metara visine:

Red. br. Ime i prezime

Bobotov kuk

Djevojka Bandijerna

Lučin vrh Minin bogaz

IV Zubac

V Zubac

Šareni pasovi Štit Vjetrna brda

Uvita greda

2523m 2440m 2409m 2396m 2387m  2285m 2280m 2248m 2236m 2231m 2199m 
1. Mića Sardelić + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.

Tijana Manojlović + +

+

+

+

+

+

-

-

-

+

3.

Jasmina Miletić - -

-

-

+

-

-

-

-

+

+

4.

Milan Stojanović + +

-

+

+

+

+

-

+

+

+

5.

Zoran Mladenović + +

+

+

+

+

+

-

+

+

+

6.

Momčilo Luburić + -

-

+

+

-

-

-

+

+

+

7.

Slavica Rubinić + -

-

+

-

-

-

-

+

+

+

8.

Milan Lončar +

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

9.

Gavro Desić + +

+

+

+

-

-

-

-

-

+

10.

Zoran Kesić + +

+

+

+

-

-

-

-

-

+

11.

Zdenka Marković - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Dragica Glusac

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Nevenka Mihajlović + -

-

+

-

-

-

-

-

+

+

14.

Dara Grozdanić + -

+

+

+

-

-

-

-

-

+

15.

Boža Klasnja -

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

16.

Mirko Mirković + +

+

+

+

+

+

-

+

+

+

17.

Saša Matković + +

+

+

+

+

+

-

+

+

+

18.

Zoran Stepanović + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

19.

Vladislav Matković + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

20.

Milenko Nedić + +

+

+

+

-

-

-

-

+

+

21.

Ankica Malinović + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

22.

Momčilo Jovanović + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

23.

Djuro Ćuruvija +

-

-

+

-

-

-

-

-

+

+

Početna strana