Durmitor

04.-06.07.2008.
 

Učesnici : Maja Nikolić, Gavro Dešić i Zoran Stepanović

 

Petak 04.jul :

 

U 11h uveče stigli smo kolima u Žabljak, odakle smo odmah nastavili vožnju do prevoja Sedlo (1907m). Par minuta pre ponoći, natovareni rančevima krenuli smo u Surutku, cirk sa južne strane Zubaca, koji se nalazi na visini od 2120 metara.

 

Subota 06.jul :

 

Oko 1h ujutru stigli smo na planirano mesto, postavili šator i otišli na spavanje.

Ustali smo u 7h i sat kasnije krenuli ka Zupcima.

Cilj nam je bio da izvršimo uspon na XI-i zub (2295m.) i prelaz grebenom preko X-og (2295m.) na najviši – IX-i Zub (2309m). Na Trojni prevoj (2245m) smo stigli za pola sata i odatle nastavili ka podnožju XI-og zuba, osmatrajući usput mogućnosti uspona na ostale Zupce za sutrašnji dan.                            

 

Uspon u Zupcima

Opis uspona na IX (2309m), X (2295m) i XI Zub (2295m) : 

Preko razuđene stene (25m, III) na travnatu policu i njome desno pod sledeći skok (10m, III-) na koji se nastavlja položen kamin (35m, II). Nadalje po strmom travnjaku 70 metara na prevoj između X-og i XI-og zuba.

Sa prevoja desno strmim travnjakom, koji preko skoka (10m, III-) vodi na vrh XI-og zuba.

Sa prevoja levo travnatom policom sa južne strane pod skok (15m, III, detalj IV-) kojim smo izašli na vrh X-og zuba. U nastavku grebenom (20m, I) na prevoj ka IX-om zubu, a zatim eksponiranom travnatom policom (15m, II) do kamina (20m, III-) kojim se izlazi na vrh.

Ukupna dužina smera iznosi oko 150 metara, težine uglavnom II, III sa jednim detaljem IV-.                             

                                                                                                      

Zupci, severna strana sa ucrtanim smerom uspona  Zupci, južna strana

                                                                                                                                    

Silazak smo izveli istim pravcem, pri čemu nas je pratila kiša, povremeno sa gradom. U silasku je Stepa otpenjavajujući po klizavoj steni „uspeo“ da slomi prst desne ruke, koji mu je u podnožju Gavra stručno previo.

                    

 
Na X-om zupcu (2295m), iza je najviši – IX-i zub (2309m)

U šator smo se vratili oko 15h, sat kasnije počelo je nevreme sa kišom i grmljavinom, koje smo prespavali. U 19h kada smo se probudili bilo je uglavnom vedro.

 

Nedelja 06.jul :

 

Zbog već pomenutog prsta, odustali smo od penjanja u Zupcima i umesto toga, po lepom vremenu, izvršili uspon na Bobotov kuk (2523m). U 14h spustili smo se na prevoj Sedlo (1907m) odakle smo kolima krenuli u Valjevo i Beograd.

Izveštaj: Zoran Stepanović

Pobeda Web Team 2008.

Naslovna strana