GALIČICA i ZLATOVRH
10-13. juni 2005. godine


      10.06.2005. Iz Beograda smo krenuli sa zakašnjenjem od 45minuta, znači u 19,45 sati.

    11.06.2005. Zora i lep dan su osvanuli negde oko Gradskog. Sa prevoja Pletvar ispred nas se ukazala prostrana Pelagonija sa Prilepom ispod Markovih kula i severnije pusti granitni predeo iz koga štrči kao zub vrh Zlatovrh. Približavali smo se Bitolju i sve bliže bili Pelisteru, okupanim prvim jutarnjim zracima i oblakom na vrhu koji se dugo nije skidao sa njega. Sa drugog prevoja Đavato novi prizor, u ravnici Resen, iza dugački greben Galičice sa svojim oblakom na vrhu a levo početak plavog Prespanskog jezera. I najzad oko 6 sati stigosmo u Pretor, malo metašce na istočnoj obali jezera. Sa teškom mukom nekako smo se smestili u sobe i malo odmorili do osam sati. Ka Galičici otišli smo preko Oteševa odakle počinje konstantan uspon kroz šumu do oko 1400m a posle goli kameniti predeo. Odozgo dobar pogled na Prespansko jezero koje ostaje iza nas.


Ohridsko jezero, pogled sa Galičice
Pogled sa Prespe na Galičicu

Sa prevoja /1560m/ oko 9.15 počeli smo uspon ka vrhu. Nismo pogodili pravu stazu već smo prvih 300m išli prilično zaraslim i strmim stazicama kroz šumu da bi izašli iz šume negde na 1800m odakle se ukazao pogled na oba jezera, na istoku Prespansko, a na zapadu Ohridsko sa Ohridom i Strugom na severnoj obali. Odatle travnatom severnom padinom izlazimo na predvrh i blagom zaravni oko 11,30 stižemo na najviši vrh Magaro /2255m/, mada gore na kamenu piše 2245m. Nedaleko na susednom grebenu albanska granica. Sa vrha se vidi u Albaniji prostrana ravnica na jug od Ohridskog jezera ka mestu Korca i poveliko mesto Podgradec na obali jezera. U daljini obrisi snežnih vrhova masiva Pinda u Grčkoj. U zavetrini smo dugo ostali čekajući da svi stignu ali troje je stiglo do predvrha tako da nas je na vrh izašlo 34. Sa vrha smo se vratili slabo markiranom stazom koja ide nešto istočnije od naše kojom smo se peli. Dole smo stigli oko 14 sati.

Ohridsko jezero, albanski deo
Na vrhu Magaro

      Sišli smo putem do Sv. Nauma, stare crkve čiji su konaci pretvoreni u hotel i restoran a Crni Drim i dalje posle više izvora bistre vode u kojoj pliva mnogo pastrmki žuri da što pre prođe jezero i stigne do Struge pa da postane prava rijeka. Oko 17 sati smo stigli u Ohrid a po gradu je išao i obilazio ko je šta hteo. U Ohridu se dosta kuća obnavlja i gradi, crkve pretvorene u muzeje, plaćaju se ulaznice a jezero veliko i valovito pa podseća na more.

Okamenjena lava
Putuju senke

Posle 20 sati krenuli smo iz Ohrida nazad preko Resena u Pretor, pa smo prilično umorni od puta i planine jedva dočekali odmor.

     
12.06.2005. U 7 sati polazimo iz Pretora, svraćamo uzanim putem u selo Kurbinovo. Kod žene kod koje stoji ključ od crkve udaljene oko 2km od sela ne nalazimo ključ i vraćamo se nazad i odlazimo u Bitolj. Na periferiji Bitolja odlazimo do antičkog naselja Herekleje. Tu nam ljubazni vodič prvo smanjuje upola cenu ulaznica, a potom nas provodi kroz ostatke grada i detaljno priča o njemu. Obilazimo kupatila, bazilike, predivne podne mozaike, fontanu, amfiteatar i na kraju muzej.


Crkva Sv.Jovan Kaneo
Fontana u Herakleji

Iz Bitolja žurimo ka Prilepu gde stižemo na polazno mesto oko 10,30. Iz Varoši makadamskim putem istočnim padinama Markovog grada krećemo na sever ka Zlatovrhu i manastiru Treskavac. Sa makadama skrećemo na stazu kroz kamaniti granitni predeo sa raznim kamenim oblicima. I u takvom kameljaru nailazimo na nekolka izvora vode. Jedan od njih planinari iz Prilepa su upravo pretvarali, odnosno zidali česmu. Gore u stenama ispod Zlatovrha stižemo do manastira Treskavac koga je u 14. veku obnovio Car Dušan. Manastir se sada obnavlja, raskopava i treba da se zaštiti. Ono staro drvo za koje su vezane neke legende beše osečeno i balvani se suše u dvorištu.


Manastir Sv. Arhangela Mihaila
Manastir Treskavac

Posle odmora u hladovini manastirskih konaka krenuli smo ka vrhu. Markacija nas je odvela pogrešno ispod vrha na istok što nam je odmah bilo sumljivo pa smo se vratili nazad i najlogičnijim pristupom izašli na pravu ali nemarkiranu stazu sa ukopanim nogostupima u granitnoj steni ali bez klinova i sajli. Do dvadestak metara ispod vrha Zlatovrh-1422m su mogli stići svi, a na vrh je od 22 izašlo trinaestoro najhrabrijih. Gore krst pored koga može stati 2-3 planinara.

Markov grad
Markove kule i gradovi

Vratili smo se u manastir gde nas je jedan mladi arheolog pozvao na kafu i čaj i malo nam ispričao o manastiru. Oko 16 sati krenuli smo nazad istom stazom, veći deo grupe u povratku je izašao na Markove grad. Neki su sišli pored manastira Sv.Arhangela Mihaila prilepljenog uz strme stene a neki pravo u Prilep. Grupa koja nije išla na Zlatovrh obišla je natenane Markov grad i manastir. Svi smo se oko 19 sati našli kod autobuske stanice i krenuli nazad kući. Do Velesa dan, a posle noć i brujanje autobusa.

Kamene ptice ispod Zlatovrha
Povratak sa Zlatovrha

 13.06.2005. U Beograd stiogosmo oko 4 sata ujutro, pospani i ukočeni od sedenja.


Beograd,
14. jun 2005.
vodja puta: Veroljub Kovačević, PD Pobeda
fotografije: Veroljub Kovačević, Željko Jarić

| Početna strana