MAKEDONIJA
Šar planina: Bogovinsko jezero - KORAB (2754 m)

 07. - 10. septembar 2006.

| Prvi deo | Drugi deo |    Nedelja 10.09.2005. god.

Ustajanje u 07h, priprema za polazak, 08h polazimo iz Mavrova prema Debru dolinom reke Radike stižemo do manastira sv. Jovan Bogorski. Ulazica  u manastir se naplaćuje. Obilazak i razgledanje manastira.

Manastir Jovan Bigorski

Kapija manastira Jovan Bigorski
Manastir Jovan Bigorski
    Manastir se nalazi na glavnom putu Gostivar-Debar. Na dva kilometra od sela Rostuša, odvaja se sporedni put koji vodi do manastira Jovan Bigorski. Put je okružen šumom i završava se ispred samog ulaza u manastir.
Manastir je izgradjen je na padinama planine Bistre, okružen šumom, ispod njega u neposrednoj blizini teče reka Radika. Osnovan je 1021. godine, kada je naslikana i stara ikona sv. Jovana Preteče. U 16 veku manastir su razorili Turci, obnovljen je  1743 godine.  Manastir Jovan Bogorske čini značajnim ne samo njegov prelep ikonostas radjen u duborezu, tu su i dobro čuveni manastirski konaci.
    Manastirska crkva, je izgradjena na temeljima stare crkve, posvećena je sv. Jovanu Krstitelju. Današnja manastirska crkva je ogromna po svojim dimenzijama. Podignuta je u 19. veku, i u isto vreme je živopisana. Gradjena je od od blokova bigre i pokrivena je sa starim ćeramidama. Unutrašnjost crkve je popunjena sa freskama i drvenim nameštajem. Freske na kupoli su iz 19. veka i delo su Deče zografa. Manastir u javnosti je poznat po prelepom  rezbarenom ikonostasu. Ikonostas je radjen izmedju 1830. i 1840. godine, radili su ga čuveni majstori, Petar i Marko Filipovski iz Gara.
    Život u crkvi je obnovljen 1995. godine, dolaskom oca Partenija iz Svete Gore koji je sada iguman. Danas bratstvo čini petnaest monaha i otaca.
Obnovljeni manastir u Lesku
Povratak istim putem do Tetova, čekaju nas naši prijatelji iz planinarskog društva «Ljuboten». Obilazimo pravoslavnu crkvu u Tetovu a zatim zajedno idemo  u manastir Lešok.

Manastir Lešok:
Manastir Lešok jedan je od najčuvenijih vizantijskih spomenika na teritoriji BJR Makedonije. Sastoji se od crkava posvećenih Svetom Atanasiju Velikom, Bogorodici i Knezu Lazaru Kosovskom.
Minirana Bogorodičina crkva se prvi put spominje 1326. kada je prvi put oslikana; drugi put ju je oslikavao episkop Nikanor u 17. vijeku a poslednji put su freske rađene 1879. Manastir je obnavljao i Mitropolit Skopski Josif (Cvijović) između dva svjetska rata, a eksploziju su preživjela samo dva tornja na ulazu u crkvu.
U manastiru je početkom 19. vijeka živio hilandarski jeromonah i iguman Markovog manastira kod Skoplja, Kiril Pejčinović, koji sa Svete Gore donio klicu obnoviteljskog filokalijskog pokreta, a od koga su mnogi posle Drugog svjetskog rata pokušavali načiniti makedonskog Dositeja ali je sam Blaže Koneski morao priznati da je to nemoguće zbog njegove tvrde i predanjske pravoslavne orijentacije.
Albanci su 21. avgusta 2001.godine srušili manastir Lešak. Manastir je obnovljen sto možete videti sa fotografije.


Stara crkva u Lesku
Zvonik u Lesku

    Kratka pauza, zajedno nastavljamo put do kanjona Matke. Pauza za ručak, rastajemo se od naših prijatelja i put nastavljamo ka Skoplju i Beogradu.

    Zahvaljujem se ljubaznim domaćinima iz Skoplja: PD “Transverzalec”, PD “Makpetrol”, PD “Korab” i PD “Ljuboten” iz Tetova koji su sa nama bili tri dana.
    Plan je u potpunosti ostvaren.

Alpinistička smer
Kanjon Matka


Savladana visinska razlika:     2400 m
Predjena kilometraža:           52 km
Poseta:                              manastir Sv. Jovan Bigorski, pravoslavna crkva u Tetovu, manastir u Lešku, kanjon Matke

Beograd, decembar 2006.
Izveštaj vodje puta: Milanka Arsić
Fotografije: Milorad Dželajlija
PD Pobeda, Beograd