Rila i Pirin, 09.-19. jul 2006.
prvi deo | drugi deo         Grupa od četiri planinara iz P.D. Pobeda (Boro  Milosavljević - Klompa, Dragan Kuzmanović, Nebojša Vesić i Jasmina Bojović) je u periodu od 9. do 19. jula 2006. godine pešačila po bugarskim planinama Pirin i Rila.

        Za 12 dana prešli smo 130 km i savladali visinsku razliku od 6400 m u usponu i 5600 m u silasku.


Kozji preval, Kameniska kukla - Kamenica

          Vrhovi preko 2500 m.n.m koje smo osvojili:  Momin dvor (2735 m.n.m), Malka Todorka (2712 m.n.m.), Vihren (2914 m.n.m) i Musala(2925 m.n.m).

Sklonište na Tevnom jezeru - Pirin  Sklonište na Tevnom jezeru - Pirin

          Kratak opis trase:
Beograd - Sofija (voz), Sofija- Sandanski (autobus), Sandanski - Jan Sandanski (taksi)

Valjavice -Pirin  Dom Demjanica na Pirinu

Pešačenje
:
Jan Sandanski - dom "Kamenica" (neki ga zovu i "Begovica") - sklonište "Tevno ezero" - uspon na Momin dvor - dom "Tevno ezero" - dom "Demjanica" -Todorina porta - uspon na Malku Torodrku - Todorina porta - dom "Vihren" -uspon na Vihren - dom "Vihren".

dom Vihren - Bansko (autobus), Bansko - dom "Predel" (taksi), dom "Predel" -Dobarsko (taksi).

Od Demjanice ka Vihrenu Ribno jezero - Pirin

Pešačenje:
Dobarsko - dom "Dobarsko" - dom "Makedonija" - dom "Semkovo" - dom"Grnčar" - Musala - dom "Musala" - Borovec

Borovec - Samokov (autobus), Samokov - Sofija (autobus), Sofija - Beograd (voz)

Kraj Ribnog jezera - Pirin Vasiliski cirkus, Gornje jezero i Ribno jezero - Pirin