Sinjajevina - Crna Gora

20.07.-22.07.2007.


Zapadno od Kolašina nalazi se planina Sinjajevina. Sa južne i jugozapadne strane oivičena je rekom  Moračom, a sa severne i severozapadne rekom Tarom. Plato Sinjajevine se proteže sve do Durmitora  i u letnjim mesecima podseća na mesečev pejsaž. Zbog velikih suša sve je manje stočara na ovoj planini. Reka Plašnica se uvukla u centar masiva. Pristupi planini i njenim najvišim vrhovima su upravo  iz ove doline. Sa desne strane reke je najviši vrh Sinjajevine,  Babji zub (2277m), a sa leve najviši je Jablanov Vrh (2203m). Sinjajevina
Sinjajevina
Manja grupa planinara je krenula u petak naveče ka Kolašinu. Kasnili smo pri polasku ali je vozač zakašnjenje nadoknadio tokom noćnog putovanja. Usput smo se zadržavali po potrebi. Zbog rekonstrukcije puta u dolini Lima, stajali smo u koloni dva časa. Ipak  smo stigli u Gornje Lipovo u pristojno vreme.
Gornje Lipovo (1180m) je polazna tačka za današnji uspon. Brzo smo se pripremili i krenuli sa livade Draga i kuće Drulovića. Veoma loše markirana staza nas vodi kroz Rajov do desno od šumovite Oble glave. Na kraju šume pravimo prvu pauzu. Staza se jedva naslućuje.Znamo da dolinom treba da izađemo na prevoj koji se naslućuje na horizontu... Levom stranom sipara dolazimo do usamljenog drveta i debelog hlada. Pauza u pravi čas. Rajov do
Rajov do
Nastavljamo ka prevoju. Prevoj Sto je opravdao svoje ime. Sada imamo pogled na drugu stranu doline i dalje ka moračkim planinama  Prevoj Sto
Prevoj Sto
Babji zub, ogromna stena je sa naše leve strane. Kako na vrh ...  kad nema markacije? Ipak krećemo ka Đedovom dolu odakle se, po opisu Cerovića, pravi završni uspon. Malo smo se lomatali po siparu i podno Babijeg zuba naiđosmo na markaciju. E, sada je naša i neispuštamo je do vrha. Krivudavom veoma strmom stazom izlazimo na vrh Babijeg zuba. Mali plato je jedva prihvatio našu grupu. Pogled sa vrha izvanredan. Istom stazom smo se vratili na prevoj. Manjkala nam je voda pa smo se najkraćim putem spustili u Gornje Lipovo. Predveče podigosmo šatore.
Na vrhu ... uspeli smo nekako da se smestimo na mali plato. Babji zub Silazak sa vrha
Babji zub, 2277m Silazak sa vrha

Sutradan krećemo na drugu stranu doline, ka Jablanovom Vrhu. Pre izlaska sunca, pravo iz Lipova, krenuli smo na prevoj između Savine grede i Šanca. Malo preko livada,  malo kroz borovu šumu stižemo do uskog kuloara koji je baš eksponiran ka prevoju. Polako i pažljivo izlazimo na prevoj. Spuštamo se ka Savinoj vodi. Očekivali smo jezero ... a dočekala nas je bara koja samo što nije presušila. Srećom pronađosmo mali izvor da dopunimo vodu. Poučeni predhodnim danom poneli smo dovoljno vode. Nakon kratkog odmora nastavljamo ka Savinoj gredi. Za nepun sat smo na vrhu. Sada smo uživali i gledali naš jučerašnji uspon na Babji zub. 

Ka Savinoj vodiu Savina voda Pogled sa Savine vode
Ka Savinoj vodi Savina voda Pogled sa Savine vode
Spustilii smo se koji metar na prevoj i započeli završni uspon ka Jablanovom vrhu. Jablanov vrh na Sinjajevini je zaravnjena široka kupa. Jablanov vrh
Jablanov vrh
Smrdan Nakon slikanja žurimo ka katunu Pilaća, očekujući vodu. Nažalost, katun je verovatno zbog nedostatka vode - napušten. Nastavljamo dalje ka Smrdanu, kako se zove mesto gde možda ima vode. I bilo je. Osećali smo se kao kad se naiđe na oazu usred pustinje. Vode je bilo u izobilju. Sada je sve lakše. Makadamskim krivudavim putem spustili smo se u Gornje Lipovo.
Smrdan


Prepešačili smo preko 30 km. U Lipovu su nas dočekali naši drugari koji nisu išli na uspon sa čuvenom planinskom jagnjetinom. Od umora nismo mogli ni da jedemo. I pored toga ... pojelo se dosta.

Ponovo smo u autobusu. Put do Beograda smo prespavali.

Izvedene pešačke ture dužina trajanje broj učesnika
Gornje Lipovo -Prevoj - Sto - Babji zub - Gornje Lipovo     16km 9h

18+2

Gornje Lipovo – Savina voda - Savina greda -  Jablanov vrh - Smrdan - Gornje Lipovo   32km 10h

13+2


Osvojeni vrhovi Kota Broj učesnika
Babji zub 2277m 16
Savina greda 2101m 13+2
Jablanov vrh 2203m 13+2

 

                                                                                                              
Beograd, 30.7.2007.                                                                Izveštaj i fotografije: Vladislav Matković

                                                   Pobeda Web Team 2007.
                


                                                                                                |
Početna strana