Statistika akcija PD »Pobeda« u 2001. godini

Mesec Broj akcija Broj učesnika Prosečno učesnika Broj dana Najviši osvojeni vrh (m) Organizacija
1 2 3 >3 - <1000 1000-2000 >2000 Pobeda drugi
Januar 11 353 32 3 - 2 6 - 8 2 1 11 -
Februar 14 472 34 8 1 3 2 5 7 1 1 14 -
Mart 21 860 41 17 - 2 2 11 6 3 1 16 5
April 26 1655 64 13 1 1 11 10 10 5 1 21 5
Maj 17 669 39 8 6 3 - 5 6 5 1 13 4
Jun 19 538 28 6 1 4 8 5 10 1 3 14 5
Jul 23 768 33 8 1 3 11 4 9 3 7 20 3
Avgust 19 535 28 3 - 3 13 3 7 6 3 14 5
Septembar 17 569 33 10 2 4 1 4 10 3 - 15 2
Oktobar 19 687 36 7 3 6 3 4 9 4 2 15 4
Novembar 13 553 43 6 - 5 2 3 6 3 1 13 -
Decembar 9 309 39 5 1 - 3 1 6 2 - 8 1
Ukupno 208 7968 pr./akc. 38 94 16 36 62 55 94 38 21 174 34
  pr./mes. 17 pr./mes. 664   45,2% 7,7% 17,3% 29,8% 26,4% 45,2% 18,3% 10,1% 83,7% 16,3%


 

Aleksandar Vehauc,
PD "Pobeda", Beograd 

Početna strana