Statistika akcija PD »Pobeda« u 2002. godini

Mesec Broj akcija Broj učesnika Prosečno učesnika Broj dana Najviši osvojeni vrh (m) Organizacija
1 2 3 >3 - <1000 1000-2000 >2000 Pobeda drugi
Januar 10 305 30 1 - 2 7 - 6 2 2 10 -
Februar 15 433 29 9 - 2 4 4 8 3 - 12 3
Mart 26 873 34 15 4 5 2 9 12 4 1 23 3
April 18 669 37 11 2 1 4 5 9 4 - 12 6
Maj 27 980 36 15 - 10 2 12 10 4 1 20 7
Jun 26 941 36 11 1 5 9 4 10 6 6 22 4
Jul 19 689 36 6 2 - 11 5 6 3 5 15 4
Avgust 17 516 30 4 1 1 11 4 7 5 1 14 3
Septembar 14 707 50 8 2 1 3 4 8 - 2 11 3
Oktobar 23 861 37 13 2 5 3 6 8 6 3 16 7
Novembar 12 482 40 7 1 3 1 1 8 2 1 12 -
Decembar 8 363 45 5 - 2 1 1 5 2 - 8 -
Ukupno 215 7819 pr./akc. 36,4 105 15 37 58 55 97 41 22 175 40
  pr./mes. 18 pr./mes. 652   48,8% 7% 17,2% 27% 25,6% 45,1% 19,1% 10,2% 81,4% 18,6%


 

Aleksandar Vehauc,
PD "Pobeda", Beograd 

Početna strana