Statistika akcija PD »Pobeda« u 1998. godini

U jubilarnoj 1998. Godini, u kojoj slave 50 godina od osnivanja svog društva, planinari PD »Pobeda« obavezali su se da osvoje 50 vrhova iznad 2000 metara. To su ostvarili i prevazišli. U toku 1998. Godine planinari PD »Pobeda« 75 puta su se ispeli na vrhove iznad 2000 metara nadmorske visine i pri tome osvojili 70 različitih vrhova. U tim poduhvatima bilo je 630 učesnika. U 15 izlazaka na kote iznad 2000 metara bilo je po 15 i više planinara. Najmasovniji je bio uspon na vrh Stare planine - Midžor, 15 maja; tog dana je na vrh izašao 61 planinar »Pobede«.

Na vrh iznad 4500 metara (Mon Blan, 4807 m) ispelo se 24. jula 35 planinara. Na vrh iznad 3500 metara (Grosvenediger, 3674 m) ispelo se 20. jula 36 planinara. Na vrhove od 2500 do 3000 metara u 14 uspona na 14 vrhova bilo je 143 učesnika, a na vrhove od 2000 do 2500 metara u 59 uspona na 55 vrhova bilo je ukupno 416 učesnika.

Pored ovoga, u toku 1998. godine u 86 uspona osvojena su 74 različita vrha visine između 1000 i 2000 metara. Ostvareno je 39 uspona na 36 vrhova od 1500 do 2000 metara i 47 uspona na 38 vrhova od 1000 do 1500 metara.

U toku 1998. Godine planinari PD »Pobeda« učestvovali su na 184 akcija (u koje nisu uračunate redovna godišnja skupština i dva dobrotvorna bala) sa ukupno preko 7600 učesnika, tj. Prosečno je bilo više od 40 učesnika po akciji.

Sadržaji akcija bili su raznovrsni. Od ukupnog broja akcija u oko 50% bilo je prevashodno osvajanje vrhova i kretanje po planinskom terenu, oko 30% bio je obilazak kulturno-istorijskih spomenika i mesta sa posebno zanimljivim prirodnim karakteristikama, šetnje i druženje, oko 10% bio je boravak u planini sa planinarskim programom, šetnjama i druženjem i u oko 10% je bilo orijentaciono takmičenje.
 
Beograd
20. april 1999. god.
Aleksandar Vehauc,
PD "Pobeda", Beograd