Veliki put TURSKA 2000.
od 19.VII do 8.VIII 2000.godine  

19.7.2000. 18,00 je sati, u parkiću kod Gradića Pejtona je veoma živo. Grupa planinara se oprašta od prijatelja i rodbine koji su došli da ih isprate u Tursku, na još jedan Pobedin veliki put. Mnogi donose “bekeraj”. Svi smo uzbudjeni, razdragani, pozdravljamo se, škjocaju fotoaparati,  mašemo i uz mnogo lepih želja na put kreće nas 40 planinara. Jugoslavensko - bugarsku granicu prelazimo u 22,00 h.

20.7.2000.  Celu noć putujemo i u 10,00 h smo na bugarsko -turskoj granici. Zadržavanje na granici koristimo da se snabdemo mnoštvom propagadnog materijala o Turskoj. Nastavljamo put i oko 16,00 h stižemo u Istanbul ( Carigrad). Istanbul je najveći grad i luka Turske, na južnom kraju Bosfora, na Mramornom moru i maloaziskoj obali. Leži na raskršču puteva s Balkanskog poluostrva u Malu Aziju i iz Sredozemnog u Crno more. Oko dva sata provodimo u vožnji po Istanbulu. Smeštamo se u “Istanbul hostelu” koji se nalazi u neposrednoj blizini Plave džamije i Svete Sofije. Posle kratkog odmora koji koristimo da se osvežimo i nešto pojedemo, veče provodimo u šetnji po centru Istanbula. Zaista impresionira slika osvetljenih džamija u istanbulskoj letnjoj noći.

21.7.2000.   U 9,00 h polazimo u obilazak Istanbula. Na mestu bivšeg hipodroma, izmedju Svete Sofije i Plave džamije počinje naš “put kroz istoriju”, kojim nas vodi planinarka Deana Komnenić koja će nam, na našu sreću i zadovoljstvo, na celom putu objašnjavati istorijat svih značajnih spomenika kulture koje budemo obilazili. Najpre saznajemo o istoriji Istanbula koji se razvio na mestu starog grčkog grada Byzantiona u vreme Konstatina Velikog, koji ga je 330. proglasio za prestonicu Rimskog carstva. Po njemu sa nazivao Konstatinopolj a kod Slovena Carigrad. Od svog nastanka, Carigrad  smešten na granici dva kontinenta, imao je izvanredan strategijski položaj i postao jedno od najvećih svetskih trgovinskih i saobraćajnih središta. Zbog svog značaja Carigrad je prošao mnoge teške nalete osvajačkih vojski Avara, Slovena, Persijanaca, Arapa, Bugara, Rusa, Pečenega, Seldžuka... Tek 1204. god. podlegao je krstašima i Mlečanima. i postao prestonica Latinskog carstva. 1453. god. Mehmed Drugi osvaja ovaj grad, on pada u turske ruke i postaje prestonica Osmanlijskog carstva (do l923. god). Prvo obilazimo Plavu džamiju (Sultanahmet Camii). To je prelepa džamija sa 6 minareta, igličaste arhitekture i osmanske gotike, a radio ju je Mehmed Aga, Sinanov učenik. Posvećena je Sultanu Ahmedu I, to je aktivna džamija. Svi smo impresionirani prelepim pločicama kojima je oslikana (ima ih 20 000), kao i tepisima za molitvu  kojima je pokriven pod. Džamiju iznutra osvetljava čak 260 prozora, a snažna svetlost u kombinaciji sa plavkastom zidnom oblogom, daje zaista veličanstven prizor. Kupola je visoka 43 m, prečnika 23 m. Sledeće što obilazimo je Sveta (Aja) Sofija, bazilika, “božanska mudrost”. To je majstorsko delo vizantijske umetnosti. Sagradjena je za vreme cara Justinijana 532 godine, a kad su Turci osvojili Vizantiju pretvorena je u džamiju l453. god. Od 1935. godine je muzej rimske i vizantijske umetnosti. Kupola crkve visoka je 56 m, ima 40 prozora. U Aja Sofiji smo videli nekoliko očuvanih hrišćanskih mozaika iz XII veka, kao što su “Konstatin medju svecima” i “Justinijan milosrdni”. Obilazimo i Topkapi saraj nekadašnji sultanov dvor, iz perioda od 15 - 19 veka, sada pretvoren u muzej. Prvo ulazimo u prelep veliki park. Odmah po ulasku s leve strane nailazimo na crkvu Svete Irene, koja je korišćena za držanje oružja. Topkapi palata je sastavljena od četiri velika dvorišta, a u 16. veku je naknadno sagradjen harem. U drugo dvorište ulazimo kroz kapiju Babus-Selam. U njemu obilazimo “Kuhinjsku palatu” u kojoj se čuva jedna od najbogatijih kolekcija porcelana na svetu. U drugom dvorištu se nalazi i Divan ili Većnica. U njemu je i soba velikog vezira gde su primani strani ambasadori, ali i vodjena carska politika. U produžetku je sultanov Trezor, mesto gde je zajedno s oružjem stajalo sultanovo blago. Danas je tu bogata kolekcija turskog, arapskog i persijskog oružja. Odmah po ulasku u treće dvorište nailazimo na veliku zgradu koja je nekad služila za audijenciju. Ovde je sultan, sedeći na zlatnom tronu, primao ambasadore. Sa obe strane kapije su bile smeštene prostorije Belih evnuha koji su brinuli za disciplinu i administraciju. Iza zgrade za audijencijuciju je i velika biblioteka sultana Ahmeta III, sagradjena u 18 veku. Najinteresantnja u ovom nivou je Riznica, smeštena u zgradi koja je gradjena kao letnjikovac za Mehmeta II. Danas je to jedna od najbogatijih kolekcija dragog kamenja na svetu. Eksponati su razmešteni u četiri prostorije. U prvoj smo videli pozlaćene mačeve, noževe, posudje, kao i nekoliko interesantnih statua. U drugoj, tron sultana Ahmeta I, predmete ukrašene dijamantima, predmete od žada, kao i čuveni zlatni jatagan, Topkai, ukrašen s tri smaragda od kojih jedan teži čak 3 kilograma i največi je na svetu. U trećoj sobi se nalazi čuveni dijamant od 86 karata, optočen sa 49 brilijanata, zlatni svećnjaci prekriveni dijamantima, Bajramov zlatni tron težak 250 kg. U četvrtoj sobi izloženi su brojni zlatni eksponati, a tu je i ruka i potiljačna kost za koje se veruje da su pripadale Jovanu Krstitelju. Videli smo i zbirku  medalja i ordenja, medju kojima su i ordeni iz Srbije i Crne gore. U četvrtom dvorištu nalaze se mala Sofa džamija, paviljoni, bazeni gde su se kupali. Posetili smo i Harem u koji se ulazi iz drugog dvorišta.Videvši bogastvo u kojem su živeli, odeću koju su nosili, pokušavamo da zamislmo život oko četiri hiljade ljudi koji su tu živeli. Fascinirani smo pogledom na most preko Bosfora i Mramorno more, kao i na “carski grad” koji se proteže sa jednog kontinenta na drugi.
Posle 14,00 h završava se organizovani, zajednički obilazak grada. Slobodno vreme koristimo za obilazak čuvene Kapali čaršije u starom gradu. U lavirintu od ulica i pasaža ima oko 4000 radnji koje nude zlato, tepihe, ćilime, kožu, suvenire... Neki od nas obilaze Sulejmanovu džamiju (Suleymanye Camii), danas najveću u gradu. Sagradjena je u čast Sulejmana Veličanstvenog , posle njegovog povratka iz Madjarske gde je izvojevao značajnu pobedu , a njen autor je poznati islamski arhitekta Sinan koji je na njoj radio od 1550.-1557. god. Džamija se sastoji od spoljašnjeg dvorišta, unutrašnjeg dvorišta kao i prostorije za molitvu s velikom kupolom. Nekada je bila okružena i velikim brojem pomoćnih zgrada u kojima su bile, škole više i srednje - medrese, kuhinja, kupatila, bolnica; četiri minerata su tu simbolično - Sultan je bio četvrti po redu od vremena osvajanja Istanbula. To je aktivna džamija.
Mnogi koriste vreme za kupovine. Kupuju se suveniri i odeća. Većina oseća pad našeg standarda i kupovne moći, pa nam je sve skupo. 10 DM se menja za oko  3 000 000 turskih lira.
U noćnim časovima, u 22,00 h,  krećemo na put za Ankaru.

22.7.2000.  Oko 6,00 h stižemo u Ankaru, grad koji se nalazi u centru Anatolije (Anadolije). Od 1919. godine Ankara je sedište narodne vlade Mustafe Kemal-paše koji je poveo rat za oslobadjanje turskih teritorija. 1923. godine Kemal paša  proglašava Angoru za glavni grad Turske. 1930. godine Angora menja ime u Ankaru. Grad se sastoji od starog, severnog dela, koji je sačuvao srednjevekovno-istočnjački izgled i od modernog južnog dela koji je podignut uglavnom nakon 1923.godine.
U Ankari prvo obilazimo Mauzolej turskog generala i državnika Mustafe Kemeala (do 1934 Kemal Paše) koji je prilikom uvodjenja prezimena u Turskoj (1934) dobio prezime Ataturk-“otac Turaka”. Ataturk je zaslužan za oslobadjanje i nezavisnost Turske. Rodjen je 1881. godine u Solunu. Završio Višu vojnu školu u Bitolju, a Akademiju u Carigradu. Pod Ataturkovim vodjstvom Turska je stupila u novu eru svoje istorije. Ukinut je sultanat (1922.god.), zemlja je 1923. god. proglašena Republikom. Po njegovom programu izvršene su važne reforme : uspostavljena je ravnopravnost svih gradjana, agrarna reforma, ukinut kalifat, mnogoženstvo zabranjeno, stvoreno moderno gradjansko i krivično zakonodavstvo, odvojena crkva od države, reforma jezika, uvedena latinična abeceda, zabranjeno nošenje fesa i feredže, data ravnopravnost i izborno pravo ženama itd. Turska je od zaostale feudalne i apsolutističke monarhije pretvorena u modernu buržoasko-demokratsku republiku. Ataturk je umro 1938. godine.
Po dolasku u mauzolej gledamo jutarnju smenu počasne straže. Sam mauzolej je monumentalni spomenik sagradjen 1953. godine, u kome se nalazi Ataturkov grob. Posećujemo i muzej u kome se nalaze neke njegove lične stvari: pisma, pokloni, fotografije, odeća, automobili... U kompleksu mauzoleja se nalazi i grob njegovog velikog saradnika, druga i naslednika Ismeta Inenija.
Posle mauzoleja obilazimo stari deo grada, pravu kasabu, sa zbijenim trošnim kućicama (par objekata je renovirano i pretvoreno u restorane), starim zanatlijama, uličnim tezgama prepunim raznog nepoznatog semenja, osim uobičajenih pistaća, lešnika, leblebija, bamija... Penjemo se na ostatke tvrdjave s koje imamo lep pogled na grad. U 12,00 h polazimo dalje na put. Krajem dana oko 18,00 h dolazimo u   Tekir visoravan, gde severno od mesta Kayseri leži Erdžijes Dag (Ercyes) 3916m, najviši vrh Anadolije. To je najviša planina centralne Anadolije. Smeštamo se u pansion “Nostalži”. U Tekir visoravni ima nekoliko hotela, kao i veliki kamping jer je to rekreativni centar leti, a zimi ski centar. Ima dve žičare. Naš pansion je na pola sata udaljen od početka žičare. Nama se dopada, ne samo što je veoma prijatan, tipičan turski sa čilimima i drvenim klupicama, s veoma lepom trpezarijom i malim, simpatičnim sobama, nego što smo u njemu sami, što niko neće da nam smeta. Ali tu nismo bili u pravu. U neko doba noći, kada smo se svi već prepustili snu, odjednom neka galama, koja nas je sve probudila. “Lokalni  moćnici“ veoma “podgrejani” , u ženskoj pratnji, zahtevali su da za njih odmah ispraznimo tri sobe, s pretnjom da nas sve izbace ispred hotela “na proveru”. Posle dugog ubedjivana, tri sobe su im ispražnjene. Tako su neki noć proveli u trpezariji lišeni sna.

23.7.2000. Napokon je osvanuo i dan za uspon. Mnogi od nas se veoma raduju, željni planine. 29 planinara kreće u 6,30 h na uspon. Pola sata nam treba do početka žičare. Na 2250 m smo.Tu pravimo kratku pauzu, da bi skinuli višak garderobe i malo se osvežili. U 7,25 h krećemo dalje. U 8,30 h stižemo do kraja žičare. Odmor od 20 minuta nam je veoma dobro došao. U 8,50 h krećemo dalje. Za nepun sat u 9,45 h. smo već na 3000m. Popeli smo se na greben i njim idemo dalje.Tu pravimo pauzu do 10,20 h koju koristimo da obnovimo snage hranom. To se  primećuje jer smo se do 11,00 h popeli 200 m. Pauza od 11,00 h do 11,25 h. Sunce pripeklo, mnogima korak sve teži. Sama planina neinspirišuća, pošto je vulkanskog porekla, sam kamen, sivkasto-zemljani, depresivni, ružni. Tek oko 11,40 h nailazimo na prve stene, koje nam svojom lepotom daju malo podstreka i motivacije. U 12,15 h smo na 3450 m. Oko nas kamen, kamen, kamen, čak ni stene koje su nam s desne strane nisu više motivacija. I tako je toplo. Hodajući grebenom taman savladamo jedan vrh i uspon, kada se iza njega pojavi drugi vrh, tako na desetine (neko je izbrojao 17), a vrh Erdžijas nam se čini sve dalje. Planinari idu po grupama, i sve je veća razdaljina izmedju grupa. U 12,45 h krećemo dalje. U 13,15 h nova pauza. Mnoge su umor i sunce  savladali. Srećemo trojicu turskih planinara, koji su već osvojili vrh i vraćaju se nazad. Oni su na uspon krenuli oko 4,00 h, kroz Šejtanov ( djavolji ) kuloar i na vrhu su bili u 12,00 h. Objasnili su nam da je do cilja još daleko. Velika grupa planinara, iz tog razloga odlučuje, na 3600 m, da se vrati. Uspon dalje nastavlja manje od deset planinara. To su, sem dva iskusna planinara, našeg vodje Vlade Matkovića i Miče Sardelića, uglavnom mladi planinari. Sam vrh osvajaju samo njih trojica : Vlada i Saša Matković Mića Sardelić, oko 16,00 h. Na poslednjem delu uspona, nailaze na sneg, pa su potrebni cepin i dereze i naravno malo više iskustva i spretnosti, pa je to razlog što više njih nije osvojilo vrh. U pansion “Nostalži”, planinari koji nisu osvojili vrh stižu izmedju 19,00 h i 20,00 h, a trojica najuspešnijih stižu oko 23,00 h.

24.7.2000. Posle doručka, oko 10,00 h krećemo dalje. Prošle noći nismo, na sreću, imali nove “noćne“ posete, tako da smo se lepo naspavali i odmorili. Naš cilj je Kapadokija, gde su silovite erupcije vulkana Erdžijasa pre tri miliona godina načinile najizuzetniji pejzaž na svetu. U 11,00 h stižemo u mesto Irgip (Urgup) gde obnavljamo zalihe hrane i vode. U 13,30 h smo na lokaciji Gereme. Mnogi od nas su prvi put videli ovako nešto, ceo grad smešten u stenama, nastao u vreme ranog hrišćanstva, u vreme kad je hrišćanstvo bilo zabranjeno i hrišćani proganjani. U crkvicama ranog perioda vidimo na zidovima ispisan tajni jezik hrišćana, putem linija i simbola, da ne bi bili otkriveni. Svaki simbol je imao svoje religiozno značenje.
Svi smo impresionirani, njihovom organizacijom života, rešenjima što se tiče ventilacije, kao i mogućnošću da se u kratkom vremenu brdo-grad zatvori odredjenim okruglim kamenjem, da ih progonitelji ne bi otkrili.
U 16,30 h krećemo dalje. Posećujemo jos jedan grad ranohrišćanskog perioda samo je ovo jedan od dva podzemna grada, Kajmakli. Tu provodimo jedan sat. Podzemni grad se nalazi ispod zemlje na 7 nivoa. Za turiste su dostupna tri nivoa. Tu vidimo potpuno organizovan prostor za život, prostorije koje su služile kao sobe, kuhije, ostave, sanitarne prostorije itd. Opet smo fascinirani tehničkim rešenjima, kao i činjenicom da su u takvom podzemnom gradu mogli da ostanu i po godinu dana, dok ne prodje opasnost.
U 18,00 h krećemo dalje. U selo Demir Kazik, koje se nalazi u nacionalnom parku, u podnožju Ala Daga, stižemo oko 20,00 h. Ala Dag je centralni deo masiva Taurus (Toros), koji je najzapadniji krak  Himelaja.  Tu se jedan deo planinara  smešta u mali komforan hotel, a
ostali, već po mraku, razapinju šatore.

25.7.2000.  Nas 15 planinara u 5,00 h krećemo na novi uspon na Ala Dag koji je visok 3734 m. Hotel se nalazi na 1700 m. S nama je i jedan mladi , simpatični, turski planinar Sardan. Pošto je on već bio na Ala Dagu pomaže nam pri usponu. To je vrlo značajno jer se u Turskoj ne mogu naći potrebne karte, po Sardanovom objnjenju one su državna tajna, zbog terorista. U Turskoj takodje nema ni standardne planinarske markacije. Turski planinari se snalaze na taj način što pravac kretanja označavaju hrpicama kamenja u obliku piramide.
U 6,40 h stižemo do samog podnožja masiva Ala Daga, gde se nalazi kamp. U njemu ima dosta turista, koji svoj odmor koriste obilazeći turske planine ali se ne penju na vrhove. Turističke organizacije pomoću tegleće stoke prenose šatore i hranu, prateća posluga podiže i sklapa šatore, sprema hranu i brine o turistima koji obilaze okolinu kampa sa profesionalnim vodičem. Tu dopunjavamo čuturice s vodom, za vreme kratkog odmora, i krećemo dalje. Zelenilo oko nas je za naše uslove veoma oskudno, iako se nalazimo na području nacionalnog parka. Za razliku od Erdžijasa, Ala Dag nas očarava svojom lepotom. Podseća na naš Durmitor. Uspon kreće uz potok. Stene oko nas raskošne, lepe , kako samo priroda može da stvori. Uspon je konstatan, ali ne naročito težak i opasan. I tako sve do početka sipara koji je najduži (oko 800 m) u Turskoj, otuda i naziv vrha Demir Kazik-Gvozdeni pesak. Veći deo grupe, nas sedmoro odustaje od uspona u podnožju sipara, na 2800 m, a dvoje planinara se penje do 3000 m. Sunce je već prilično jako. Šest planinara  nastavlja put po siparu i napreduje veoma sporo, jer je izuzetno naporno. Na žalost niko se nije popeo do najvišeg vrha, jer zadnjih nekoliko stotina metara, je pored napora bilo i opasno, pa pošto u grupi nije bilo, sem vodje, iskusnih planinara koji bi mogli da vode računa o mladim, planinarima grupa se vratila. Oni su došli do 3275 m. Planinari koji su odustali ranije polako se vraćaju prema domu uživajući u bogatstvu prizora. U dom stižu u 18,30 h a oni najupornij u 19,30 h. Ostali planinari koji nisu išli na uspon dan su proveli u šetnji i odmaranju.

26.7.2000. Posle doručka u 9,00 h krećemo dalje. U 14,00 h stižemo u Čatalhojik, jedan od najstarijih gradova u svetu, iz doba neolita, ( 6500 god.pre naše ere ). Bogato nalazište je sačuvano zahvaljujući erupciji vulkana (Erdžijesa) koji je pokrio grad. Mnogi od nas imaju prilike da prvi put vide sam tok arheološkog iskopavanja. Impresivno je da za iskopavanje jedne kuće arheolozima treba izmedju 2 i 3 godine rada. Kuće su po strukturi prostorija  slične današnjim. Razlika je što se u njih ulazilo odozgo, uz pomoć merdevina; kuće su se naslanjale jedna na drugu, tako da nemaju prozore, a “ulice” su im bile ravni krovovi kuća, na kojima se odvijala osnovna komunikacija. Pojedine kuće bile su dekorisane zidnim slikama (ljudski likovi, ornamenti, simbolična dvostruka sekira, otisci dlanova). Čudan je osećaj kad vidiš pocrnele površine gde je nekad ložena vatra i kad pokušaš da predstaviš kada je to bilo. Za vreme našeg dolaska, na iskopinama nove kuće, radila je američka ekipa arheologa medju kojima je bila naša zemljakinja, koja je pre 15 godine otišla u Ameriku. U ekipi je bilo još četiri studenta arheologije iz Beograd.. Obišli smo i muzej u osnivanju i videli manje nalaze keramike, figuralne plastike, koštane kašike i viljuške, deo predmeta koje su tamo pronašli. Nastavljamo put dalje i stižemo u Koniju, grad istoimene pokrajine, sveti grad Turaka. Nekadašnji naziv Ikonija. Tu posećujemo grobnicu njihovog velikog pesnika Celaledina Rumie - Mevlanu, koji je živeo u 13. veku, i koji je osnovao derviški red. “Više puteva vodi do boga “ - govorio je Rumi –“… izabrao sam put igre i muzike”. Svake godine u decembru se održavaju igre. Ceo kompleks je proglašen za muzej , po zabrani  derviškog reda od strane Kemala Ataturka.  U džamiji se nalaze i grobovi ostalih značajnih derviša,  pisana dela, lutke na kojima su nošnje koji su nosili pri njihovom ritualnom plesu, kao i u običnom životu. Posle razgledanja imamo slobodno vreme do 21,00 h , koje koristimo da se okrepimo u nekom restoranu, i u razgledanju centra grada, trgovina. Put nastavljamo noću.

27.7.2000. U ranim jutarnjim časovima stižemo u Pamukkale, grad u Anadoliji, bogat izvorima termalne vode, tem. 35 stepeni C, koja se sliva s planine, s visine od 100 m i stvara kalcificirane nataložene bele stalaktite i male bazenčiće ispunjene vodom. Kako voda formira blještave, čarobne , bele “zamkove” koji su kao od pamuka i mesto je dobilo naziv Pamučni zamak . Posle vrlo kratkog predaha, koji koristimo za doručak odmah odlazimo u obilazak. Prvo idemo do Hierapolisa, ostataka grada osnovanog 190. godine pre nove ere, od Eumenesa II , kralja Pergamona. Obilazimo stare zidine, pozorište iz II veka, koji predstavlja najbolje očuvan teatar , iz helenskog perioda . Temparatura je izuzetno visoka, preko 40 stepeni C, kažu da je u toku dana bilo i 45 stepeni C, tako da nam obilazak teško pada. Malo se rashladjujemo u arheološkom muzeju  gde razgledamo mnoge predmete iz Hierapolisa, kao i delove zidina. Interesantan je i bazen koji se nalazi u blizini muzeja jer u njemu nalazimo ostatke zidina iz doba Rimskog kupatila u kome se kupala i Kleopatra. I na kraju najveći užitak, šetanje po kaskadama, gackanje u vodi, a mnogi koji su imali kupaće kostime su iskoristili slap da se malo i istuširaju. Voda je topla , ali ipak osvežava. Nema na žalost toliko vode kao što smo videli u prospektima, a od domaćina saznajemo da je razlog tome, što se izgradilo mnogo hotela, koji su se priključili na termalne izvore za svoje potrebe, a svi imaju bazene, tako da su smanjili količinu vode koja ima slobodan pad i koja čini te prelepe kaskade. Oko 14,00 vraćamo se u hotel gde smo iznajmili sobe. Vrlo smo zadovoljni jer je u pitanju manji hotel, gde je naša grupa sama. Zadovoljni smo i što nas je jedan od vlasnika grupe uveo da razgledamo istorijske spomenike i prirodne lepote Pamukkale a da nismo platili ulaznicu, jer one su u Turskoj veoma visoke i predstavljaju nam neplanirano visok trošak. Posle odmora vreme provodimo igrajući se u bazenu. Naveče odlazimo u kratku šetnju mestom. I dalje je veoma vruće.

28.7.2000. Novi je dan. U 9,00 h krečemo dalje. Put nas vodi prema moru. Svi se več unapred radujemo. U 13,00 h stižemo u Kušadasi, ili “Ostrvo ptica”.Mesto je dobilo ime po obližnjem ostrvcetu sa utvrdjenjem iz XV veka, koje danas uski nasip povezuje s kopnom. To je najpoznatije tursko letovalište na Egejskom moru Do pre dve decenije to je bilo malo ribarsko mesto a sada je renomirani turistički centar sa 60.000 stanovnika. Oko Kušadasija su duge plaže na kojima su podignuti hoteli i apartmani. Po dolasku u Kušadasi, počinje potraga za smeštajem, koji če nama odgovarati. U tom predahu, mnogi su iskoristili da se okupaju, iako voda nije čista jer smo se parkirali u luci. Pred kraj dana smeštamo se u “ALI TEPE” apartmane udaljene oko 3 km ( 40 minuta hoda) od centra grada, deo grada zvan Kadinlar Denizi. Zadovoljni smo smeštajem. Apartmani su lepi, zelenilo i cveče oko njih, bazen. Do plaže “Ladies beach”- (ženska pla) udaljeni samo desetak minuta. Zadovoljni ali i umorni, odlazimo na počinak.

29.7.2000. Jutro nam na žalost ne donosi dobre vesti. Nekoliko apartmana u kojima su naši planinari smešteni, su tokom noći opljačkani. Lopovi su u toku noći ušli u sobe, dok su ljudi  spavali, i pokrali im torbice s ličnim dokumentima i novcem.Svi su oni bili u sobama na prvom spratu. Pošto su to apartmani gde nije bilo muškaraca, ili je bio samo po jedan, i pošto se to desilo prve noći kad smo došli, sve ukazuje da je jedan od aktera bio ili imao veze s nekim iz apartmana. Srećom niko se u toku noći nije probudio jer ko zna šta bi bili spremni da učine u tom slučaju, i što su sva lična dokumenta, naročito pasoše, bacili ispred apartmana, pa su pronadjeni. Milicija je napravila uvidjaj, ali naravno lopov nije otkriven. Svi smo bili potreseni tim dogadjajem. Neki pokradeni planinari su ostali potpuno bez para. Ukraden je i jedan sat, fotoaparat i mobilni telefon.
Napokon more. Plaže Kušadasija su peščane. Na žalost velika je gužva, tako da je veliki problem izboriti se za malo slobodnog prostora gde bi stavio peškir, i posle taj prostor zadržati (...”peškire smo stavljali na “kant”, reče mali Djole). Mi smo obično bili u grupi. Plivanje ili skakanje u valovima, igranje lopte, to nam postaje zanimacija sledećih dana. Neki aktivniji svako jutro trče. Naveče šetnja do centra Kušadasija ili ptičjeg ostrva, ili uživanje na terasi apartmana.

30.7.2000. Kupanje i odmor.

31.7.2000. Kupanje i odmor.

1.8.2000. Kupanje i odmor.

2.8.2000.  Posle nekoliko dana lenčarenja, ponovo smo spremni za obilazak. U 7,00 h krećemo prema Bodrumu. Stižemo u 10,30 h. Bodrum je lep lučki gradić na Egejskom moru. U gradu dominiraju zidine tvrdjave Sv. Petra, koju su izgradili krstaši u XV veku.U antičko vreme nosio je ime Halikarnas i bio rodno mesto Herodota. Prvi naš cilj je obilazak grobnice karijskog kralja Mauzola, iz IV veka pre nove ere, jednog od sedam svetskih čuda starog sveta. Pretpostavlja se da se grobna komora, okružena jonskim stubovima, dizala iznad visokog četvorougaonog podnožja. Stubovi su nosili krov u obliku četvorostrane stepeničaste piramide s kvadrigom i figurama Mauzola i njegove žena Artemizije na vrhu. U muzeju pored ostataka grobnice vidimo skice kako je grobnica nekad izgledala i samo par delova dekoracije. Ostaci dekoracije (figure i frizovi) se nalaze u Britankom muzeju u Londonu. Posle obilaska Mauzoleja, odlazimo u obilazak tvrdjave koja je pretvorena u Muzej podvodne arheologije. Sama tvrdjava je vrlo očuvana i prepuna eksponata: mnoštvo amfora, starog stakla, nakita... Sa tvrdjave je predivan pogled na luku, marinu prepunu jahti, zaledje, grad. U 14,00 h polazimo dalje. U l7,00 h stižemo u Didyma. Tu se nalazio najveći proročki hram, posvećen Apolonu. Stubovi hrama su u jonskom stilu , dimenzije hrama su bile 118 m sa 60 m. Iako je više puta rušen i opustošen, sačuvao je još uvek  grandioznost i lepotu. Pošto je veliki procenat hrama očuvan, naučnici planiraju u budućnosti da potpuno rekonstruišu hram. Sada je najimpresivnije, što smo videli, lepo sačuvana isklesana glava Didymae Medussae. Posle pola sata krećemo dalje. Dolazimo u Milet, bivši mikenski trgovački grad, koloniju koja je 10 vekova pre nove ere imala 90 svojih kolonija, bila najveća luka onog vremena, na Jonskom moru. Sada mora u Miletu više nema. Ono se odavno povuklo. U Miletu smo obišli grčko pozorište iz antičkog perioda. Mnogi od nas ne ulaze u samo pozorište. O te ulaznice, finansijski su nas iscrple. Pozorište se lepo vidi i ovako, a mnogi su iskoristili priliku da sednu u restoran ispred pozorišta, i uz osveženje uživaju u pogledu. U 18,15 h krečemo dalje. U 18,45 h stižemo u Prijenu. Penjemo se 250 metara uzbrdo do starog grčkog antičkog grada Priene, koji je nekad imao dve luke, gde takodje mora više nema, povuklo se. Za razliku od Mileta koji je bio trgovački grad, u Priena su živeli filozofi i naučnici. Obilazimo Atinin hram, slikamo se pored njenih stubova. Obilazimo i Zevsov hram, parlament, u malom simpatičnom pozorištu slušamo Deaninu priču o davnim vremenima, spuštamo se do dela grada gde su bile kuće za stanovanje, pijaca. Priene je prvi grad koji je planski gradjen i u kome su ulice seku pod pravim uglom; urbanista je bio iz Mileta. Jonski grad. I sad lepo izgleda, a kako li je tek izgledao u svojoj punoj snazi i sjaju.
Krećemo nazad u 19,30 h. Usput svraćamo u prodavnicu džinsa, ali cene nisu nama pristupačne pa malo ljudi nešto kupuje. U Kušadasi se vraćamo umorni, ali zadovoljni i nadahnuti onim što smo videli.

3.8.2000.  Kupanje i odmor.

4.8.2000. Kupanje i nabavka potrebština. Pošto je u Kušadasiju pijačni dan gde se pored voća i povrća, u jednom delu prodaje i garderoba, po mnogo povoljnijim cenama , nego za istu robu u trgovinama, mnogi su obavili planirane kupovine.

5.8.2000. U 8,30 h krećemo za Efes koji je udaljen 20 km od Kušadasija. Efes, najstariji antički grad, osnovan 2000 god.pre nove ere u istoimenoj jonskoj koloniji u Maloj Aziji. Drugi grad po veličini antičkog sveta, imao je 250 000 stanovnika. Največi grad je bio Aleksandrija. Grad je bio velika luka u kojoj sada mora više nema. Stanovnici, pretežno Grci, bavili su bankarstvom i trgovinom. Kada su Grci došli u Efesu se slavio kult Kibele - majke prirode, boginje plodnosti, a njoj odgovara u grčkoj mitologiji Artemida. Obišli smo pozorište sa 24 000 mesta iz kraja I i početka II veka. U Efesu se nalazi Agora jedna od največih na svetu. Kolonade su bile natkrivene.
U Efesu je propovedao Sveti Pavle, u I veku nove ere. Posećujemo i ostatke biblioteke koja je u to vreme bila treća biblioteka sveta. Na žalost Goti su je spalili. Videli smo i ostatke Sholastikinog bordela, izgradjen
og od razrušenog Hadrijanovog hrama, delove fontana, javno kupatilo u kojem je bilo tekuće vode, Odeon gde su oglašavana važna obaveštenja gradjanima, davana odlikovanja, primani gosti, održavale se književne večeri  itd, pijacu, terme, hramove. Veći deo spomenika pripada helenističko- rimskom razdoblju i vremenu vladavine cara Justinijana ( VI vek.) Od hrišćanskih spomenika značajna je bazilika s kupolom Ivnana Teologa (IV vek).
Sledeće mesto koje obilazimo je kuća u kojoj je do smrti živela i gde je sahranjena  Bogorodica Marija. To je otkriveno i priznato tek 1960. godine. Znalo se da je Devica Marija pred kraj života živela u okolini Efesa, da se o njoj brinuo Sv. Jovan Jevandjelista. Na osnovu vizija jedne časne sestre, iz Dizeldorfa, iz života Device Marije, kao i opisa položaja kuće gde je živela i sahranjena, ustanovili su mesto gde bi to moglo biti i utvrdili da lokalno stanovništvo već vekovima dolazi na to mesto da se pokloni i moli, za važne hrišćanske praznike.
U 13.50 h stižemo u Seldžuk. Obilazimo ostatke bazilike u kojoj se nalazi grob svetog Jovana
Jevandjeliste. Odlazimo do mesta gde je bio Artemidin hram. Artemida je po grčkom mitu boginja meseca, lova, bregova i šuma, životinja i plodnosti. Kao devičanska boginja zaštitnica je devojaka i mladića. Artemidin mermerni jonski hram, gradjen je od VI do V veka p.n.e., na mestu starog svetilišta. Dužina hrama je iznosila je oko 110 m, a širina 50 m ( po nekima su dimenzije bile 127m X 70m), krov su nosili mermerni stubovi, kojih je bilo 127 visokih preko 15 m, prečnika oko 2 m, ispod kojih se nalazilo niz reljefa. Krov je bio prekriven crepovima od belog mermera, a celo svetilište ukrašeno skulpturama, divnim slikama i zlatnom dekoracijom. U hramu je bio Artemidin kip za koji se verovalo da je dva puta spasio grad Efes od razaranja, i koji je bio od zlata, slonove kosti i crnog kamena. Hram je 356 g pre nove ere spalio Herostrat, duševno poremećena osoba s namerom da udje u istoriju. Istoga dana je rodjen Aleksandar Veliki koji je igrom slučaja 334. naredio da se hram obnovi, a ime piromana je zabranjeno da se ikada više pomene. Velelpni hram opljačkan je i porušen za vreme invazije Gota 263. godine, a kamenje je upotrebljeno za gradjenje hrišćanske crkve i vizantijskih utvrdjenja. Od Artemidinog hrama, jednog od sedam svetskih čuda, na žalost osim jednog stuba i nekoliko kamenova ništa nije ostalo. Hram se nalazio uz samo more, u dubokom zalivu, koji se tokom 2500 god. sve više punio zemljom. Mesto je pretvoreno u močvaru, u kojoj su potonule i iščezle ruševine hrama.
U Kušadasi, nakon obilaska, stižemo u poslepodnevnim satima, tako da imamo vremena i za plažu. Vreme je naravno izuzetno toplo.

6.8.2000. Kupanje i odmaranje.

7.8.2000. Dodje i dan povratka, većina nas bi volela da smo mogli produžiti bar par dana ako ne i celu nedelju. 8,40 h krećemo iz Kušadasija. Već smo pomislili da ćemo neplanirano da produžimo boravak, jer je bio neki kvar na autobusu, ali vozači su ga uspešno otklonili. I danas je veoma topao dan. U 12,30 h stižemo u Pergamon. Pergamon je bio središte Pergamske helenističke državne formacije. Nastanak Pergamona vezan je za vojskovodju Aleksandra Makedonskog, Lisimaha, koji je svom evnuhu, rizničaru poverio pare na čuvanje, pa kako je u medjuvremenu poginuo, evnuh postaje utemeljitelj i prvi vladar Pergamonske države. Vladao je od 283. god p.n. ere do 263. god. p. n. ere. On usvaja Eumensa i pravi dinastiju Atalida. Pod Eumenom II ( vladao od 197. god. p. n. ere do 159. god. p. n. ere ). Pergamonska država postaje jedna od najmoćnijih maloazijskih država, a Pergam istaknuti centar helenizma. U Pergamonu se naročito cenila knjiga, imali su veliku biblioteku, koja je bila u nekoliko nivoa, veća je bila samo u Aleksandriji. Da ne bi prestigli aleksandrijsku , u Aleksandriji donesu propis o zabrani izvoza papirusa. Medjutim Pergamonci pronalaze tehniku pisanja na specijalno pripremljenoj koži ovce, koze i teleta i tako nastaje pergament. Na žalost sudbina knjiga je nepoznata.
Pergamon je imao 160 000 stanovnika. Bio je iz dva dela. Gore na planini je bio hram boginje Atine, i veoma strmo pozorište sa 99 redova. U dolini, se nalazio Zevsov hram, manje pozorište, lečilište, kupatila, biblioteka.
U Pergamonu je bila jedna od tri najveće medicinske škole antičkog perioda. Slavio se bog Eskulap, bog isceljenja i medicine. Njegov simbol je zmija (zbog njenog dvojstva) uvijena oko njegovog štapa, koja ubija i leči, nad zemljom je i pod zemljom. Njegova kćerka je Higija. U Pergamonu je rodjen Galen koji je ostavio oko 500 svezaka znanja o medicini. Pergamon je bio kao banja, u njoj se lečilo termalnom vodom, putem hladne i tople kupke a voda se i pila. Primenjivala se solarna terapija. Postojala su i javna kupatila. Lečili su se duševni bolesnici. Svaki bolesnik je imao period adaptacije u Zevsovom hramu, na kojem je pisalo “Ovde je smrti zabranjeno da udje po naredjenju bogova”. Hram je bio pokriven, na krovu su bile cevi s vodom koja je žuborila. Ujutro su dolazili lekari pričali s bolenicima o tome kako se osećaju, što su sanjali i na osnovu toga odredjivali terapiju (počeci psihoterapije).
Prvi put u istoriji, poslednji Pergamonski  vladar  Atil III ( vladao od 138. god.p.n.  ere do 133. god.p.n.ere.) je ostavio državu svojim saveznicima Rimljanima. Pergamon je uništen zemljotresom. Većinu pronadjenih frizova odneli su Nemci, Englezi, Italijani. Poznata je, iz Pergamona, statua Umirućeg Gala, na osnovu Rimske mermerne kopije u prirodnoj veličini koja se nalazi u muzeju u Rimu. Original je bio u bronzi.
Nastavljamo put dalje. Jedan deo puta idemo uz more, koje nas prosto mami da se u njemu osvežimo. Zato pravimo pauzu od sat vremena. Neko osveženje traži u moru, a neko u restoranu uz hladno piće. Zadovoljni nastavljamo prema Troji u koju stižemo u l6,30 h. Troja ili Ilion, antički grad, centar pokrajine Troada u severoistočnoj  Maloj Aziji. Osnovao ga je , po legendi, Dardanov unuk Tros, a čuven je postao u vezi  s legendom o trojanskom ratu. Po njoj dolazi do velikog ratnog sukoba izmedju grčkih saveznika pod vodjstvom mikenskog kralja Agamemnona i Trojanaca. Verovatno se rat vodio u razdoblju izmedju 1350. god.p.n.ere i 1100. god.p.n.ere. Povod ratu, po legendi, bila je otmica Helene, žene spartanskog kralja Menelaja, Agamemnonova brata, a otmicu je izvršio Paris, sin trojanskog kralja Prijema. Nadmoćni Grci uzalud opsedaju Troju 10 godina, sve dok je nisu zauzeli varkom; prividno, prema lukavoj ideji Odiseja, brodovi odlaze, a pred Trojom ostavljaju velikog drvenog konja u kojem su skriveni ratnici. Trojanci, usprkos opomenama proročice Kasandre i sveštenika Laokonta, uvlače konja u grad. U konju, noću, skriveni ratnici otvaraju gradska vrata ostalim Grcima koji se brodovima vraćaju i tako je grad osvojen. Zadnjih trinaest dana trojanskog rata su glavni sadržaj Homerove Ilijade i polazna tačka Odiseje. Kako u muzejskom prostoru nalazimo drvenog konja, kopiju konja iz Trojanskog rata, koristimo priliku da se popnemo u njega i napravimo fotografiju za uspomenu. Posle toga razgledamo iskopine. Arheološkim istraživanjima Henrija Schliemann 1870. – 1890. god. , W. Dorpfel 1893.-94. god. , I. C. W. Belegen 1932.-38. god. na brdu Hisarlik, otkriveno je IX kulturnih slojeva. Arhitektonske objekte I sloja (od 3200.-2600. g.pre n.ere.) uništio je požar. II sloj koji je otkrio Schliman i za koji je verovao da je homerova Troja, i taj sloj je takodje uništio požar. Šliman je pronašao i "Prijemovo blago" (zlatni nakit), za čiju se sudbinu ne zna.  III sloj je iz perioda od 2300.-2200. god.p.n.ere., IV sloj iz perioda od 2200. – 2050. god.p.n.ere, a V sloj iz perioda 2050.-1900. god.p.n.ere. Njihove arhitektonske spomenike srušio je potres. U VI sloju od 1900.-1300. god.p.n.ere koje Dorfeld naziva homerovskim, pronadjeni su ostaci kuća, gradski bedemi debeli ponegde 5 m, a visoki 6 m. Zgrade tog sloja srušene su potresom. Objekti rane faze VII sloja oko 1200. god.p.n.ere uništeni su požarom. I danas se vode polemike o tome koji sloj je Homerova Troja, šesti ili sedmi sloj. VIII sloj po nalazima pripada prelazu od geometrijskog na klasični stil. IX sloj je helinističko-rimski obnovljen od starne makedonskog vojskovodje Lizimaha, a razorio 86. –85. god.p.n.ere Gaj Flavije Fimbrija. U vreme Augusta, grad je obnovljen i iz tog perioda potiču ostaci dorskog hrama Atine, kuća , pozorište.
U 19,30 h nastavljamo put dalje. U Čanakkaleu se ukrcavamo na trajekt, koji polazi u 21,00 h. Za pola sata prelazimo moreuz Dardanele, uplovljavamo u malu luku Ečeabat, ponovo se iz azijskog dela vraćamo na tlo dobre, stare Evrope. Pred nama je dug put i dosadni prelasci granica. 

8.8.2000. Na tursko-bugarsku granicu stižemo u 2, 00h i prelazimo je u 4,30 h, a na bugarsko - jugoslavensku granicu stižemo u 10,45 h a prelazimo je u 13,30 h. Najveći deo vremena čekamo na našoj granici, gde carinici sve vreme puštaju cisterne s naftom, a nekoliko autobusa, uključujući i naš, zadržavaju da čekamo. Napokon, već nervozni prelazimo granicu. Raspoloženje se popravlja, da bi bilo na nivou u čuvenoj kafani  “Kamiondžije” u Svrljigu, uz dobro jelo i piće. Put do Beograda, većina provodi dremajući. Imamo još dve pauze, jednu da se zameni vazdušni jastuk na autobusu, koja je iskorišćena da se po okolnim voćnjacima malo proba domaćih plodova, i druga kratka u motelu usput. U Beograd dolazimo oko 21,30 h. U parkiću nas dočekuju prijatelji i rodbina.

Tako se završi još jedan Pobedin veliki put. Bio je veoma bogat sadržajem. Nadamo se da će u budučnosti biti još mnogo takvih puteva.

Vodje puta su dobro obavili svoj zadatak: Vlada Matković što se tiče uspona, Boris Mićić obilaska kulturno-istorijskih spomenika, kao i Deana Komnenić što se tiče “vodjenja kroz istoriju”.

                                                                                                                                                                                                        Ristić Đurđica - Cica

Početna strana