FREE CLIMBING

Slobodno penjanje je sport koji je proizašao iz alpinizma. Tehnika slobodnog penjanja se koristi pri penjanju alpinističkih smeri. Sa vremenom je došlo do nezavisnog razvoja sportskog slobodnog penjanja. 

Penjanje prirodne stene. Penjači su u stanju da savladaju gotovo neverovatne smeri. Za to su potrebne godine treninga.

Cilj penjača nije planinski vrh, već ispenjavanje što težeg detalja na prirodnoj ili veštačkoj steni. Termin slobodno penjanje neupućeni često povezuju sa penjanjem bez ikakve opreme. To međutim nije tačno. Slobodni penjači koriste opremu za sopstveno osiguravanje, ali ne i za penjanje. Prilikom uspona oni smeju korisiti samo oprimke bilo prirodne bilo veštačke stene. Naravno, u početku su se penjale samo prirodne stene, ali sa razvojem ovog sporta došlo je do pravljenja veštačkih stena, koje se danas najviše i koriste. Time se dobilo da penjači mogu trenirati tokom cele godine u zatvorenim prostorijama bez obzira na vremenske uslove.

Veštačka stena je omogućila penjačima da treniraju u zatvorenim prostorijama bez obzira na godišnje doba

Da bi se bavio ovim sportom čovek mora biti snažan na specifičan način. Ustvari najbolji penjači su kombinacija snage i veštine. Što je ova kombinacija bolje uklopljena to je penjač bolji.

Sa razvojem ovog atraktivnog i teškog sporta došlo je do organizovanja takmičenja u penjanju. U svetu su ona vrlo popularna i posećena (u Sloveniji skoro svaka škola ima veštačku stenu). Takmičenja su najčešće na veštakim stenama. Ima raznih kategorija takmičenja. Brzinska se odnose na lakše smeri i pobednik je onaj ko ispenje smer za što kraće vreme. U težinskim  takmičenjima se ne meri vreme već maksimalna visina koju dosegne takmičar. Svako takmičenje prate sudije i mnogobrojna publika.

Zanimljivo je da je takmičarima zabranjeno da gledaju penjače koji penju pre njih. Pre počeka takmičenja svi smeju videti stenu, a zatim se povlače u izolaciju i izlaze jedan po jedan (osim u slučajevima kada ih se više penje istovremeno). To je zbog ravnopravnosti takmičara. Smeri su uvek potpuno nove.

 

Oprema koju penjači koriste nije tako brojna i raznovrsna, ali mora biti visokokvalitetna. Razumljivo je da penjački pojas, specijalne patike - penjačice, dinamička užad, karabineri, šlinge, osmice... moraju biti od najboljeg materijala, jer od toga zavisi život penjača..Kod nas je ovaj sport još uvek u začetku. Trenutno u Beogradu postoji veštačka stena na Adi Ciganliji. Zainteresovani koji žele da saznaju nešto više o Free climbing-u, ili možda završe kurs slobodnog penjanja, mogu se javiti Komisiji za slobodno penjanje PD "Pobeda". Njen predstavnik je Davor Živković (tel. 011/165-313).

 

Sve je u tehnici...

 

Z. Karić

Početna strana