KUPEROV TEST IZDRŽLJIVOSTI

Pre svega treba istaći da je ispitivanje kondicije vrlo proizvoljna stvar. Da biste odredili nivo svoje trenutne kondicije, između ostalih možete primeniti jedan od testova koji koriste mnogi sportski lekari. To je tzv. "Kuperov test izdržljivosti". 

Dr. med. Kenet H. Kuper je bio čuveni američki lekar i vodeći istraživač u oblasti treninga i aerobnih vežbanja. On je i pisac knjige "Aeoribik" i "Novi aerobik". Knjige su rezultat istraživanja tima naučnika u oblasti aerobnih vežbanja i pokrenule su pravu revoluciju u Americi i zapadnoj Evropi, sedamdesetih godina. Bez obzira na godine i napredak tehnike ovaj test je još uvek u širokoj primeni. 

Naučnici su godinama tražili jednostavan i jeftin način ispitivanja nivoa trenutne kondicije svakog pojedinca. Ispitivanja u laboratorijama primenom savremenih aparata su vrlo skupa i za većinu ljudi nedostupna. Stoga su lekari tražili pogodniji, ali isto tako efikasan način. Ispitivanja su vršena na desetinama hiljada ljudi. Tako se došlo do testa "12 minuta". Rezultati koji su dobijeni na ovom testu su bili zapanjujuće slični rezultatima koji su se dobijali pri složenim ispitivanjima u američkim laboratorijama. Time se dobilo da svako može sa velikom tačnošću odrediti sopstvenu kondiciju.

Test "12 minuta"

Razlika između čoveka koji je u kondiciji i onog koji to nije je u sposobnosti organizma da potroši određenu količinu kiseonika! Što više ml. (mililitara)  kiseonika je organizam u stanju da potroši u minuti, po jednom kg. težine, to je čovek u boljoj kondiciji. Time se brišu razlike između ljudi, jer se kao mera uzimaju ml. kiseonika po jednom kg. pa nije bitno koliko je osoba teška. Osim toga u potrošnji kiseonika ne igraju ulogu samo pluća ili srce, već celokupni kardiovaskularni i respiratorni sistem. Stoga ako je čovek u stanu da potroši veću količinu kiseonika u minuti po kilogramu, znači da mu je ceo organizam u boljoj kondiciji! 

Da biste se istestirali, morate trčati ili pešačiti (ako niste u stanju da konstantno trčite) na ravnoj i izmerenoj stazi sa maksimalnim zalaganjem tačno 12 minuta. U zavisnosti od pređene deonice, godina i pola svrstavate se u jednu od 5 kategorija. Ustvari opet ulogu igraju potrošeni mililitri kiseonika po kilogramu težine. U sledećoj tabeli vidite rezultate dobijene složenim laboratorijskim ispitivanjima:

Važi za muškarce stare od 17 do 52 godine:

Pređena staza (u metarima) Utrošak kiseonika (ml/kg/min) 
manje od 1600  manje od 25,0
1600 - 1999 25,0 do 33,7
2000 - 2399 33,8 do 42,5
2400 - 2799 42,6 do 51,5
2800  i više 51,6 i više

Gornja tabela vam verovatno ne znači mnogo, jer je suviše komplikovana. Zato su je naučnici preračunali i prikazali nešto što je mnogo praktičnije i na osnovu čega možete sami i bez ikakvih instrumenata odrediti svoju kondiciju. 

Znači, pređite što veće rastojanje za 12 minuta i svoj rezultat (u metrima) poredite sa sledećom tabelom:

Kategorija fizičkih sposobnosti ispod 30 godina 30 - 39 godina  40 - 49 godina 50 i više godina
I vrlo slaba do 1600 metara do 1520 metara do 1360 metara do 1280 metara
II slaba 1600- 2000m  1520 - 1840m 1360 -1680m 1280 - 1600m
III osrednja 2000 - 2400m 1840 - 2240m 1680 - 2080m 1600 - 2000m
IV dobra 2400 - 2800m 2240 - 2640m 2082 - 2480m 2000 - 2400m
V odlična 2800 m i više 2640 m i više 2480 m i više 2400 m i više

 

Kategorija fizičkih sposobnosti ispod 30 godina

30 - 39 godina 

40 - 49 godina 50 i više godina
I vrlo slaba do 1520 metara do 1360 metara do 1200 metara do 1040 metara
II slaba 1520- 1840m  1360 - 1680m 1200 -1520m 1040 - 1360m
III osrednja 1840 - 2160m 1680 - 2000m 1520 - 1840m 1360 - 1680m
IV dobra 2160 - 2640m 2000 - 2480m 1840 - 2320m 1680 - 2160m
V odlična 2640 m i više 2480 m i više 2320 m i više 2160 m i više

 

Rezultat ispitivanja:

Kategorije IV i V su željene kategorije i treba redovnim treningom održavati nivo kondicije u njima!

Ako ste se našli u kategoriji III, II ili možda čak I, morate se truditi da redovnim aerobnim treningom dovedete svoj organizam u stanje bar IV-te kategorije!

Upozorenje: Ako više godina niste ništa vežbali, nemojte se odmah podvrgnuti testu od 12 minuta. To može biti suviše naporno. Najbolje je da predhodno prođete odgovarajuća medicinska ispitivanja. Ovo naročito važi za starije osobe i one koji su imali zdravstvene probleme! 

Literatura:

Z. Karić

Početna strana