Izveštaj komisije za markacije


    Komisija za markacija u sastavu: Lekić Andrija, Tartar Nikola i Marković Aleksandar iz Ivanjice, koji je i osmislio dole pomenute staze, obavila je markiranje na Goliji u vremenu od 12. do 17. septembra 2005. U markiranju su pomagali i: Mila Šipka iz PSD Poštar iz Novog Sada (2.5 dana), Marković Marko i Jelena iz Ivanjice (1.5 dan). Ukupno je markirano 20km i 500m. Markacija je formirana u dve kružne staze i obema se polazi od i vraća do hotela "Golijska reka".
    Dužina staze 1 je 9100m i prelazi za 4 sata i 30min pešačenja. Visinska razlika je u usponu i silasku po 426m.
    Dužina staze 2 je 10400m i prelazi se za 5 sati. Visinska razlika u usponu i silasku je po 344m.
    Karakteristika staza: Šumski put sa manjim delom šumskih staza.
    Korišćenje staza: maj - septembar, u zavisnosti od meteoroloških uslova.
Za ovaj teren treba koristiti topografske karte 1:50000 Sjenica 1 i Sjenica 2.
    Smeštaj: Prenoćište, polupansion ili pansion po dogovoru sa upravnikom hotela Aleksandrom - Acom Markovićem. Telefoni: 064-423.084.60, direkcija u Ivanjici: 032-662.253, 661.227, faks 032-661.770, hotel "Golijska reka" 032-837.519
    Do hotela "Golijska reka" dolazi se iz Ivanjice asfaltnim putem za Bele vode i Golijsku reku, dugim 38km. Na ovom putu ima deonica od oko 7km makadama u solidnom stanju, kojim saobraćaju putnička vozila bez problema.


Skica markiranih staza

U Beogradu,
22.10. 2005.

Izveštaj predao: Andrija LekićNaslovna strana