Opis markirane staze  Suvobor - Divčibare 

         Povodom 100. godišnjice organizovanog planinarstva u Srbiji, PD "Pobeda" iz Beograda markirala je planinarsku stazu od vrha Suvobora (866 m.n.m.) do planinarskog doma "Divčibare" na Velikoj Poljani (980 m.n.m.) na Maljenu. Markcija je obavljena krajem maja 2002. godine, a staza je označena brojem7.          
Staza se sa vrha Suvobora spušta kroz retko zasađenu borovu šumu u pravcu zapada na Suvoborski put  Struganik - selo Brajići, prelazi  preko ovoga puta i u istom pravcu produžava asfaltnim putem koji prolazi obroncima Mujovca (805 m.n.m.) u pravcu jugozapad - zapad i dolazi na Ravnu Goru (750 m.n.m.) kod spomenika Draži Mihajloviću i crkve Sv. Đorđa.
Markirana staza prolazi između crkve i spomenika, nastavlja severno od spomenika, zatim kroz brezov šumarak pored usamljene kuće, skreće u levo i dolazi do raskrsnice. Put koji produžava pravo ( poludesno) ide  kroz šumu do Mokre Pećine (627 m.n.m.). Markirana staza ka Divčibarama ide levim putem od pomenutog raskršća, spušta se strmim seoskim putem do reke Grab i prelazi je.

Za one koji žele da posete Mokru Pećinu, markirana je kružna staza, koja od ovoga mesta ide uz reku Grab, do Mokre Pećine udaljene oko 700 m.. Povratak do spomenika je moguć markiranom šumskom stazom iznad same pećine, preko livade i kroz šumu, do gore pomenute raskrsnice. Sve je označeno markacijom i putokazima.

Staza broj 7. dalje nastavlja na zapad kroz livade, pored usamljene ograđene kuće (na koju je stavljena markacija), prolazeći najužim delom vododelnice između slivova Kolubare i Zapadne Morave, do pod planinu Rior. Markacija dalje vodi usponom na Mali Rior (724 m.n.m.),  prolazi grebenom kroz šumarke i slabim livadskim putem, ka Rioru (882 m.n.m.). Od Riora staza dalje ide na zapad, grebenom i  spuštajući se vodi do usamljene kuće, gde se može snabdeti vodom. Markacija produžava  naviše, slabim livadskim putem i izlazi kod "Suve Česme", odnosno ispod vrha Velikog Maljena (970 m.n.m) na jači makadamski put, koji vodi na severozapad 2 km do kote Čiker (872 m.n.m.).
Odavde se markirana staza odvaja od makadamskog puta na zapad, levo, pod pravim uglom i produžava slabim livadskim putem obilazeći bezimenu kotu (934 m.n.m.) sa severne strane. Obilazeći pomenutu kotu, staza se spušta u potok, prelazi ga i u pravcu zapada penje livadskim putem na kotu Vlasovi (1003 m.n.m.), gde se uključuje na seoski put.
Markirana staza dalje skreće na jug i nakon 300 m odvaja se od puta, desno, spuštajući se strmo u potok. Iz potoka markacija nastavlja strmom stazom uzbrdo kroz šumarak, izlazi na ograđen  prostor i prolazi livadskim putem pored bačija. Markacija zatim izlazi na jači seoski put i pravcem severo-zapad između većeg broja vikendica spušta se ka planinarskom domu "Divčibare" na koti Velika Poljana (980 m.n.m.) na Maljenu.

Dužine deonica markirane staze

Deonica

Dužina (km)

Visinska razlika (m)

Vreme hoda

uspon

pad

Suvobor (vrh) - Ravna Gora (spomenik i crkva)

3,0

-

126

1 h

 

 

 

-

5 h

Ravna Gora ( spomenik i crkva ) - V. Rior

5,0

255

113

Rior - Suva Česma (V.Maljen) (na makadamskom putu)

3,1

80

82

Suva Česma - Čiker (872 m.n.m)

2,0

-

20

Čiker - Vlasovi

2,8

131

-

Vlasovi - P.D. "Divčibare"

2,1

40

60

UKUPNO

18,0

506

401

6 h

 

Ravna Gora (spomenik) - reka Grab (Mokra Pećina)

1,6

-

113

25 min

Napomena: Od vrha Suvobora markirana staza broj 1.vodi preko Šiljka (848 m.n.m,), Dobrih Voda (758 m.n.m.) (gde se nalazi planinarska kuća), preko vrha Rajca (848 m.n.m.) do planinarskog doma "Čika Duško Jovanović" (648 m.n.m.).Pešačenje traje oko 2 h 30 min.

Na markiranoj stazi postavljeno je 5 planinarskih tabli i 10 putokaza.

Table i putokaze ispisala je Mira Paunović, a markiranje i postavljanje tabli i putokaza uradila komisija za markiranje koju sačinjavaju Dušan Palinkašev i Andrija Lekić.

                                                                                                                                                Andrija Lekić

Naslovna strana