KARPATI
Klisura Nere, Godeanu
, Đerdapska klisura, Treskovac

12 - 16. april 2012.

12.april

Pošli smo  iz Skerlićeve u 18 časova. Oko 20.30. smo stigli u Belu Crkvu gde smo prenoćili.

13.april

Polazak u 6 sati iz Bele Crkve. Granicu smo prešli  kod Kaluđerova i otišli do sela Saska Romana na izlaznom delu klisure Nere. Tu smo počeli uzvodnu turu, desnom stranom klisure.
Klisura Nere. Iz sela smo odmah prešli preko visećeg mosta na desnu stranu reke i stazom uzvodno prešli kroz nekoliko tunela do ušća Bejušnice. Dalje šumskim putem do proplanka Damjan gde prestaje put i ponovo počinje staza. Kasnije gde je trebalo preći na drugu stranu reke nema visećeg mosta pa zbog visokog vodostaja Neru nismo mogli preći  pa smo morali dva  puta da iz doline izlazimo na okolna brda obilazeći neprohodne stenovite delove klisure i ponovo da silazimo na stazu pored reke. Ipak kasnije, kada smo drugi put sišli u dolinu na stazu koja dolazi sa druge strane reke i došli do sela Šopotu Nou gde smo završili turu. Dužina ture je bila oko 27km, vreme trajanja 10 sati, broj učesnika 20.

 

Početak ture u Saska Montani

Uklesana staza u izlaznom

delu klisure Nere

Jedan od tunela na stazi Izlazak iz tunela

 

Desna pritoka reke Brusnica, bistra

za razliku od Nere

Putokazi kao i svuda po Karpatima

Skica toka Nere sa markacijama na tom području


Kamp Damjan, dovde se može  doći kolima, dalje je samo staza

 

Samo pre jednog dana ova staza  je bila poplavljena

U useku sajle

Poslednje stene na izlazu iz klisure

Mala vodenica na levoj pritoci

14.april

 Dan je bio kišovit pa  smo ga iskoristili za odlazak do manstira Tismane, a u povratku obišli  lokaliteta Ponori  gde se nalazi jedan prerast-kameni most, pećina i jezero Zaton koje je bilo sasvim bez vode.

Mananastir Tismana

Ulaz u pećinu na Ponorima

Pogled iz pećine

Prerast preko koga ide put, najveći kameni most u Evropi

15.april

Masiv GODEANU-uža zona Černe planine. Iz Herkulane smo otišli putem uzvodno uz reku Černu do gornjeg dela jezera. Prelazimo reku/230m/ i stazom odlazimo do vodopada Vanturatorea/620m/.  Vodopad je visok oko 70m i prolazi se ispod njega. Stazom izlazimo na zapadni početni deo dugačkog masiva Godeanua i šumovitim predelom dolazimo blizu  vrha Poiana Kiklovete/1143m/. Zatim grebenom odlazimo dalje i  prolazimo ispod drugog vrha Kiklovete/1130m/. Onda sledi  silazak na prevoj Poiana lunga. Zbog lošeg vremena /gore magla, sve jači vetar i kiša/ tu odustajemo od uspona na Aržanu već silazimo preko sela Dobria u doline Černe gde kod motela Dumbrava završavamo turu. Dužina ture je bila oko 19km, vreme trajanja 8 sati, broj učesnika 12.


Banja Herkulana, oronuli dvorac

Herkulana, stara sumporovita kupatila

Vodopadi Vanturatorea
Vodopad

Ispod vodopada

Staza ispod vodopada

16.april

Napustili smo Banju Herkulani i preko Oršove krenuli uzvodno rumunskom stranom Dunava. Prvo smo svratili do kamenog Decebala na ulazu u Veliki kazan i crkve na obali reke. Zatim smo izašli na  vidikovac iznad Malog Kazana, preko puta Miroča. Uzvodno prošavši  D.Milanovac došli smo do ispod  vrha  Treskovac /674m/ koji se nalazi naspram Lepenskog vira, preko Dunava. Za tri sata smo izašli na vrh i sišli nešto severnije od početnog mesta. Sa vrha je bio dobar pogled na Lepenski vir i tok Dunava od Gospođinog vira pa do D.Milanovca kao i na Deli Jovan, Borski Stol, i Severni Kučaj preko puta. Kada smo sišli počela je da pada kiša i da grmi. Dužina ture je bila oko 8km, broj učesnika 12.

Povratak  preko  Bele Crkve. U  Beograd smo  stigli oko 21 sat.

 

Crkvica na prevoju ka vrhu Arzana

Silazak u dolinu Cerne, preko puta masiv Mehedinci

Trajanova tabla u Djerdapskoj klisuri

Crkva na ulazu u Veliki kazan

Decebal u zalivu reke

Pogled sa vidikovca u Mali kazan

Miroč, u sredini Veliki Štrbac

Na vidikovcu iznad Malog kazana

Tri kule preko puta D.Milanovca

Vulkanski nek Treskovac, preko puta Lepenskog vira

Pogled sa Treskovca na Lepenski vir

ili plastenik, ružno ali neko je dobio nagradu
Panoramski snimak Dunava nizvodno od Lepenskog viraPanoramski snimak Dunava uzvodno od Lepenskog vira

 

 
 

Izveštaj i fotografije: Veroljub Kovačević