IZVEŠTAJ SA AKCIJE NA PLANINE
ORJEN, BJELASNICU i LEBRŠNIK

21.05.2009. - 24.05.2009

Pošli smo u 20sati iz Skerliceve ulice. Preko Mokre Gore i Cemerna ujutro pre pet sati stigli smo u Trebinje. Pošto smo u Trebinje stigli rano odlucili smo da nastavimo dalje ka selu Žakovo i da uspon na planinu pocnemo ranije, po hladovini zbog velikih vrucina koje su vladale ovih dana u Hercegovini. U selo smo stigli oko 5.15, prepakovali stvari i na uspon krenuli oko 5.40 Tura Bjelasnica . Polazak iz sela Žakovo/33 0 m/. Stazom koja iz sela vodi uz južnu po hladovini izašli smo na jugoistocni greben /915m/.

Polazak iz sela
Greben Bjelasice
2 Iza grebena se nalazi napušteni katun sa catrnjom iz koje smo dopunili rezerve vode na ovom bezvodnom terenu. Teško nalazeci zarasle staze nekako smo se probili do cistine na južnom grebenu glavnog vrha. Uskoro /oko 11 casova/ smo stigli na najviši vrh planine Motku/1395m/. Sa vrha po ne baš dobroj vidljivosti videli smo skoro celo Popovo polje i krivudavo betonirano korito Trebišnjice sve do Ravnog.
Na vrhu Motka 1366m
Popovo polje donji deo
Iza brda ka zapadu nazirala su se neka ostrva na moru. Odmorili smo se skoro do podne i krenuli da silazimo grebenom ka SZ. Prvi deo nije bio težak ali kasnije smo došli do teško prohodnog dela terena sa rastinjem koje bode, suvim granama, bez ikakve staze, tako da nam je prosek kretanja iznosio od 0,5-1km na sat. Najzad smo stigli do jedne skoro zarasle staze kojom smo uspeli da se nekako probijemo i spustimo u selo Mrkoljici/290m/. Za 6km trebalo nam je skoro pet sati. U povratku za Trebinje obišli smo manastir Tvrdoš. Posle napornog dana žed smo utolili u dubokoj ladovini cuvene kafane „Platani“ u Trebinju.
Crkva manastira Tvrdoš

Pod platanima

Predvece smo otišli do doma u Tulima gde nas je sacekao naš atari prijatelj i domacin Nebojša Ratkovic.

Dužina ture na Bjelašnici je oko 14km, uspona oko 1100 m.

23.05.2009. Orjen

Na Orjen smo krenuli ranije nego što je bilo planirano. Prevezli smo se do sela Ubla i oko 5.30 krenuli na turu po SZ delu Orjena. Sa nama su bili dvojica planinara iz Trebinja, Igor i Saša , PD“Vucji zub“.

Tura ORJEN: Pošli smo sa Ubala/1080m/ šumskim putem uz dolinu preko Koprivnog dola/1120m/, Rajtiš dola, Ravne struge, Katuništa/1270m/ i Pirine poljane, odakle pri izlasku iz šume prvi put vidimo vrhove Vucji zub, Zubacki kabao ili Orjeni i Buganju gredu. N a kraju doline dolazimo do Dobrog dola/1350m/, odakle pocinje glavni uspon ka vrhu. Staza, koja je inace odlicno markirana, prvo ide kroz šumu, zatim ivicom sipara a kasnije padinom sa kamenjarom i manjim snežnicima.Staza izlazi na prevoj u centralnom severnom delu gde se sastaju tri grebena, a jedan od njih u pravcu juga vodi na glavni vrh planine Orjen/1894m/
Vrhovi Vučji zub i Reovačka greda
Vrh Orijen 1894m
Mnogo ih je izgorelih
Na vrhu Orijena

Na vrh smo stigli oko 10,30 sati. Zbog velike vrucine i sparine vidljivost nije bila dobra ali se ipak mogao videti Lovcen i još neke planine na horizontu. Sa vrha smo se vratili istom stazom i na Ubla stigli oko 3,30. Predvece smo otišli u Trebinje jer juce smo stigli kasno i nismo imali vremena za obilazak.

Dužina ture na Orjenu je oko 19km, uspona oko 900m
Pogled ka Boki i Lovćenu

24.05.2009. Lebršnik

Pošli smo iz Tula u 5,15 sati. Preko Trebinja, Bilece i Gackog oko 6,45 smo stigli do sela Vrbe na zapadnom podnožju Lebršnika, u dolini reke Mušnice, i odmah sa glavnog puta poceli smo uspon na Lebršnik.

 
Trebinje
Tura Lebršnik: U selu Vrbe smo prešli most preko reke Mušnice/1080m/ i krenuli seoskim putem sve do prevoja kod brda V.Mušina glavica/1250m/. Odatle skrecemo na istok južnim travnatim padinama gde u gornjim delovima gde je snijeg nedavno okopneo ima dosta narcisa . Na greben smo izašli u blizini televizijskog predajnika. Dalje ka istoku preko nekoliko uzvišenja stigli smo na kot 1859m iznad Viline pecine, oko 10,20.
Narcisi
Velika Pećina 1859m
Ova kota je druga po visini posle najvišeg vrha Orlovca/1985m/ koji se nalazi dalje na jugoistoku. Sa vrha je bio dobar pogled na masive planina Zelengore, Volujaka,vrhove Bioca i u daljini se dobro video Durmitor . Ispod na jugu prostrano Gatacko polje prekriveno dimom koji neprestano kulja iz visokog dimnjaka termoelektrane. Sa vrha se vracamo grebenom na zapad pored repetitora a zatim silazimo do Dobre vode i na kraju preko cvetnih livada do Cemerna/1320m/, gde završavamo turu po planinama Hercegovine.
Levo Zelengora, desno Volujak
Kuk između Lebršnika i Volujaka
Vitlovi, vrhovi Bioča
Durmitor u daljini
Razrovano Gacko polje

 Beograd, jun 2009.

 Vodja puta: Veroljub Kovačević