Izlet iznenadjenja   -   04.06.2004. - 07.06.2004.

-   (Dubrovnik i Planina Vojnik - 1998 m)   -
    U petak 04.06.2004. godine krenuli smo iz Beograda, ul. Orlovića Pavla. Pošto je ovo izlet iznenadenja, planinari nisu znali gde ih vodimo. Podeljene su cedulje svakom učesniku kako bi se izvršila anketa, zadatak je bio da pogode na koju planinu se ide, a ko pogodi ima besplatno putovanje. Nakon izvršene ankete pregledane su i pročitane ceduljice - niko nije pogodio gde idemo. Predlog je da anketa bude ponovljena nakon 2 sata vožnje. Pauza je bila na Rudniku, anketa ponovljena ali opet niko nije dao tačan odgovor.
    Put nas je vodio Ibarskom magisralom peko Užica, Višegrada, Srbinja (Foče), Tjentišta, kanjonom Sutjeske, tu je bilo pravo iznenadenje - odron i nije se moglo dalje, vratili smo se ponovo do Srbinja a zatim kanjonom Pive uz put smo videli hidrocentralu Mratinje. Posetili smo Pivski manastir iz XVI veka, nakon kraće pauze idemo ka Nikšiću i Trebinju, i dalje planinari nisu bili sigurni gde idu. Put nas je vodio ili u Herceg Novi ili Dubrovnik, skrenuli smo desno ka Dubrovniku i naravno svi su bili zadovoljni što će po prvi put ili nakon duže godina moći ponovo videti Dubrovnik.

Grad Dubrovnik
    U Dubrovnik smo stigli oko 13 časova, slobodno vreme do 17 časova, razgledanje kulturno - istorijskih znamenitosti grada. Moram istaći da je Dubrovnik pun turista Nemaca, Italijana, Grka .... retko se može čuti da neko govori hrvatski. Pošto je ranije data informacija da se ponese pored planinarske opreme i oprema za kupanje bilo je planinara koji su se kupali, voda je bila prilično hladna. Sve vreme puta nas je pratila kiša, kada smo stigli u Dubrovnik grejalo je sunce.

    U 17 časova istom maršrutom krenuli smo u Nikšić i stigli oko 20 časova, tu su nas čekali planinari iz PD «JAVORAK» i naš prijatelj Dragiša Barović, nakon smeštaja kako je bilo u planu družili smo se do kasno.
Kiša je lila celu noć nepresano, ujutru 06.06.2004. godine, kiša je prestala, grupa je autobusom krenula u 7.30 iz Nikšića ka Plužinama. Od glavnog puta Nikšić - Plužine odvaja se novosagradjeni put za Šavnik, nastavljamo ka Šavniku zaustavljamo se pored jedine kuće na putu (brdo Bakilj) na 1217m n/v ispod planine Vojnik. Na uspon je krenulo 24 planinara iz našeg društva i domaćini Dragiša i Vesko iz PD «JAVORAK».

Dubrovnik
Uspon na Vojnik

    Put nas je vodio markiranom stazom preko Vioč dola do Štirnog dola ka Vojniku, markacija dosta oštećena, na sam vrh se popelo 20 planinara. Uspon od Bakilja do vrha Vojnika 1998 metara je trajao 3 sata, vreme nam je ponovo bilo naklonjeno bez kiše, dok smo išli ka vrhu mogli smo videti vrhove Sinjajevine, Lole, Maganika, Žurima, Borovnika i Moračkih planina.


    Na povratku sa vrha u Štirnom dolu počela je da pada kiša koja nas je pratila sve do autobusa. Tura je ukupno trajala 5 sati. Savladan je uspon od 780m.


    Nekoliko detalja o Dubrovniku: Grad, luka i turističko središte na jugu hrvatske obale. Nalazi se u podnožju gore Srd (412 m), u dolini koju na jugozapadu zatvara Lapadski plato i manji rt s najstarijim delom grada Dubrovnika.
    Klima Dubrovnika odlikuje se toplim i suvim letima i blagim zimama, sa najviše sunca u Evropi. Vegetacija je suptropskog tipa, izrazito bujna. Grad ima brojne kulturne i obrazovne ustanove. Dubrovnik je osnovan u prvoj polovini 7. veka posle pada Epidauruma u vreme avarsko - slovenske invazije na Dalmaciju. Od svog osnivanja grad je bio pod zaštitom Vizantijskog Carstva. Za vreme Krstaških ratova došao je pod vlast Venecije i sporazumnim ugovorm u Zadru 1358. godine postao je grad - država i svoj vrhunac dostigao u 15. i 16. veku.
    U 13. veku Dubrovnik je imao svoj Statut, medecinska nega uvedena je 1301., prva apoteka otvorena je 1317., vodovod je izgraden 1436. u 15. i 16. veku bio je središte lokalne slikarske škole. Dubrovnik je rodni grad nekoliko svetski poznatih ličnosti - fizičar Marin Getaldić i astronom Ruđer Bošković.Beograd, 08. jun 2004.
izveštaj vodje puta: Milanka Arsić
fotografije: Ljubica Lukač, Marko Ekmedžić
PD Pobeda, Beograd