ŽELJIN i STUDENA PLANINA

Ukupan broj učesnika: 18
Datum i vreme polaska: 
01.10.2010 u  17 časova
Datum i vreme povratka:
03.10.2010 u 21  čas
Ukupno pređeno:
41km
Ukupno savladan uspon: 1650m
Najviša dostignuta visina (kota):
1784m

 

ŽELJIN

 

Željin je planina u centralnoj Srbiji između donjeg Ibra, Kopaonika, Goča i Stolova. Spada u grupu Kopaoničkih planina. Razvođe je izvorišnog dela Rasine, pritoke Zapadne Morave i Jošanice i Gokčanice, pritoka Ibra. Željin (najviši vrh Rogavska čuka ili Željin-1784m) izdiže se sa zapadne strane Župe aleksandrovačke štiteći od vetrova i drugih prirodnih nepogoda čitavo župsko vinogorje.  Kao jedna od vodom najbogatijih planina u Srbiji, što omogućava raznovrstan biljni i životinjski svet, ova „župska lepotica“ predstavlja izuzetan doživljaj za planinare i ostale rekreativce. Obiluje radioaktivnim mineralnim izvorima i ima bogat šumski prekrivač. Poznati su termalni mineralni izvorim u Jošaničkoj banji sa temperaturom vode od 48° do 80°S. U prošlosti se na Željinu vadila olovna ruda.
Željin sa Studene
 

02. oktobar 2010. 

Iz Jošaničke Banje smo krenuli prevozom  u 7,30  do  sela Jelakci na južnom podnožju planine odakle smo počeli uspon na Željin.

Tura ŽELJIN.   

Od sela Jelakci /880m/  smo uz dolinu Barinskog potoka došli do zaseoka Barine  odakle smo prvo izašli na Bojnu glavu /1137m/. Dalje smo šumskim  putem preko Viseće i ispod brda Kavanj /1643m/ stigli do prevoja Sutelica /1540m/.
Jutarnja rosa
Sa prevoja šumskim putem smo stigli  do proplanka Jezero odakle smo  prvo kroz šumu, a zatim travnatom padinom izašli na najviši vrh planine, vrh Željin-1748m.
Na vrhu Željina
Sa vrha smo sišli istom stazom do Sutelice...
Odmor na livadi
...ali odatle smo skrenuli  desno i sišli  u selo Boće,  odnosno u zaseok  Kovači/600m/ gde smo završili turu.
Banjski Kopaonik
Veći deo dana je bio sunčan ali vidik nije bio dobar
                                 Usamljena trešnja

Dužina ture  22km, uspon  900m, ukupno vreme trajanja ture 8,5 sati, broj učesnika 18.

 

STUDENA PLANINA

Planinska greda Studena - Ravna planina pruža se, uglavnom, od zapada ka istoku, od doline Ibra ka planini Goču, na dužini od oko 15km. Sa severa je ograničena dolinom Brezanske reke a sa juga Gokčanicom. Na Studenoj su vrhovi: Cvetalica-1056m, Kavgalija-1356m, Karaula-1352m, i Krš-1256m, a na Ravnoj planini ima grebena od 1200 do 1300 i više metara, a najviši vrh je Crni vrh-1543m. Severne strane te planinske grede su pretežno pod šumom, južne su obešumljene i tu je razvijeno stočarstvo sela Gokčanice. Grebenom vodi slabiji seoski put do Polumira, u dolinu Ibra, ka Crnom Vrhu. Od njega se odvajaju slični putevi na severu ka selu Brezna, na jug prema Gokčanici, a ka istoku vodi nešto bolji put ka Goču. Do podnožja Ravne planine doseže i put uz Ribnicu, od Kraljeva. Pod vrhovima Studene i Ravne planine ima više izvora. 
Ka Goliji i Radočelu
 

 
03
. oktobar 2010.

 
Pošli smo  iz Jošaničke Banje u 7,30.  Posle Ušća došli smo  do mosta u Pustom polju na desnoj obali Ibra. Odavde smo počeli  turu po Studenoj planini.

Tura STUDENA PLANINA.

 Jedna grupa je izašla i na Cvetalicu i sišla grebenom u Polumir /300m/. Druga grupa je sišla niz zaseok Gajovići i  dolinu Gajovićke reke, takođe, u Polumir gde smo završili  turu.

U Pustom polju - /330m / prešli smo most na Ibru i krenuli prugom niz dolinu  reke. Došli smo u blizinu spomenika srpskom vojniku, ali nismo mogli do njega jer je zarastao u gusto šiblje na strmoj steni.
Spomenik srpskom vojniku
Od spomenika smo uz zaseok Zečevići krenuli na uspon. Iznad sela Cerje uz strmu stenovitu padinu izašli smo na Golo brdo, a zatim i na Planinicu -   1022m.
Uspon ka Golom brdu
Dalje preko Igrišta stigli smo najviši vrh, Kavgaliju /1355m/.
Na Kavgaliji
Jedna grupa je izašla i na Cvetalicu i sišla grebenom u Polumir /300m/. Druga grupa je sišla niz zaseok Gajovići i  dolinu Gajovićke reke, takođe, u Polumir gde smo završili  turu.
Stara vodenica na Gajovičkoj reci

Dužina ture  19km, uspon  750m, ukupno vreme trajanja ture 7 sati, broj učesnika 17.

Izveštaj i fotografije: Veroljub Kovačević

Pobeda Web Team 2010.

| početna strana |