Nagradjene fotografije
I Nagrada za planinarsku fotografiju
         Naziv: Ka Mitikasu, Olimp 06.00
Autor: Fadil Šarki
II Nagrada za planinarsku fotografiju
         Naziv: 3 planinara, 4 ranca
Autor: Fadil Šarki
II nagrada za pejzažnu fotografiju
         Naziv: Zima na planini
Autor: Dragan Bosnić
III nagrada za pejzažnu fotografiju
         Naziv: Stara planinai
Autor: Dejan Hvetković
III nagrada za pejzažnu fotografiju
         Naziv: Prokletije
Autor: Dejan Hvetković
I Nagrada za dokumentarnu fotografiju
         Naziv: Život je lep
Autor: Dragan Bosnić
II Nagrada za dokumentarnu fotografiju
         Naziv: Sinaja, dvorac
Autor: Dragan Bosnić


Napomena: neke fotografije nisu bile dostupne za sajt!
Fotografije nagradjene od strane PWT-a možete videti ovde...