Marija Petrović
Igrali se konji vrani ... razuzdani
Miodrag Skender
Jutro na Štavni, Komovi
Dragan Božović
Pod liticom oko
Vladimir Ćurčin
Zimski nakit, Rajac
Dejan Hvetković
'Rana za konja
Nenad Jovanović
Bukumirsko jezero
Nađa Obradović
Cvetni maj
Nenad Jovanović
Carstvo lokvanja
Vladimir Tokalić
Ne duva
Dejan Hvetković
Drvce
Vlada Matković &
Dragana Aranđelović

Gran Paradiso
Dragan Milošević
Vrh: Bela reka
Vladimir Ćurčin
Ušće Tise i Begeja
Miodrag Skender
Sova
Dejan Hvetković
Duboki do, Njeguši
Dejan Hvetković
Sunce
  Nenad Jovanović
Durmitorska trilogija: Minin bogaz, Bobotov kuk, Rbatina...

Fotografije nagradjene na
skupštini "Pobede" >>