I nagrada
za planinarsku
fotografiju
 Vladislav Matković


"SENKE"

II nagrada
za planinarsku
fotografiju
 Zoran Kovljenić


"SNEGOROG"

III nagrada
za planinarsku
fotografiju
 Marija Petrović


 "GUŽVA NA VRHU"

I nagrada
za pejsaž
 Dragica Kocić


 "SKORO SAVRŠEN DAN"

II nagrada
za pejsaž
 Dragica Kocić


 "SA POGLEDOM NA MATERHORN"
III nagrada
za pejsaž
  Marija Petrović


"Čarobne Tatre"
I nagrada
za dokumentarnu fotografiju
  Ivan Maček

 "PEĆINA NA UVCU"
II nagrada
za dokumentarnu fotografiju
- nedostupna -
   Orijentirci

 "6"
III nagrada
za dokumentarnu fotografiju
   Dragica Kocić

 "JEDNO DRVO U DVA DANA"
I nagrada
za ekološku fotografiju
  Jelena Kovačević

 "(NE)PRIRODNO"
II nagrada
za ekološku fotografiju
  Marija Petrović

 "BIG BLUE"
Najbolji pano:   Dragica Kocić