I nagrada
za planinarsku
fotografiju
 Vladislav Matković


"PENJAČI"

II nagrada
za planinarsku
fotografiju
 Aleksandra Dragaš


"SAN NA OBLACIMA"

III nagrada
za planinarsku
fotografiju
 Marija Petrović


 "PROZOR"

I nagrada
za pejsaž
 Dragica Kocić


 "MOJE DRVO"

II nagrada
za pejsaž
 Goca Cekić


 "RAJAC, KIŠA"
III nagrada
za pejsaž
 Dragica Kocić


"SUNČANJE"
I nagrada
za dokumentarnu fotografiju
 Goca Cekić

 "PROMENADA"
II nagrada
za dokumentarnu fotografiju

 Goca Cekić

 "NAJSTARIJA PLANINARKA NA MIDŽORU"
III nagrada
za dokumentarnu fotografiju
   Dragan Tomić

 "VELIKA LEGENDA I MALA LEGENDA"
I nagrada
za ekološku fotografiju
  Nađa Obradović

 "PLANINARSKI BISERI – fotografija broj 4"
II nagrada
za ekološku fotografiju
  Aleksandra Dragaš

 "LEPO UPAKOVAN OTPAD"
III nagrada
za ekološku fotografiju
:
Ranko Kralj

 "KLINCI PLANINCI, DAN ČISTIH PLANINA"

Nagradu za najbolju kolekciju je dobila Nađa Obradović (kolekcija "RANJENI ORAO").